Komunitní centrum Motýlek

Kdo jsme a co děláme

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú., které provozuje Komunitní centrum Motýlek, jsme založili s cílem podporovat děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiče. Zanedlouho jsme reagovali i na další potřeby komunity a rozšířili jsme poskytované služby o pomoc dětem a dospívajícím, kteří jsou znevýhodněni sociálně, pracujeme i s jejich rodiči.

Pro naše klienty z Prahy i okolí jsme tu už 20 let. V Motýlku nacházejí pochopení i praktickou pomoc, kterou jim poskytujeme prostřednictvím sociálních a návazných služeb. V současné době jsou klientům k dispozici tyto sociální služby:

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb (CDS) navštěvují děti a mladí dospělí se zdravotním postižením (tělesným, mentálním i kombinovaným, Downovým syndromem, autismem, DMO aj.) Nabízíme jim aktivity zaměřené na rozvoj jejich soběstačnosti, dovedností a zájmů.

Tel.: 777 964 763
E-mail: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

Nízkoprahový klub Pacific poskytuje služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, kteří tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností.

Tel.: 775 964 796
E-mail: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

Podstatou sociálně aktivizační služby (zkráceně SAS) je většinou dlouhodobé doprovázení ohrožených rodin formou poradenství rodičů, rozvoje dovedností dětí i  vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky.

Tel.: 778 074 998
E-mail: sas@motylek.org

Pomozte nám zlepšit budoucnost znevýhodněných dětí

Cílová suma:
3.500.000

Cílová suma:
250.000

Cílová suma:
neurčena

Aktuality a akce

Tetování pomáhá

Do charitativní online aukce se v dubnu zapojili tatéři a tatérky z celé republiky! Výtěžek použijeme na rozšíření prostor klubu Pacific.

více »

Vánoce s Motýlkem

Rok 2020 nám ukázal, že to, co jsme v předešlých letech vnímali jako komfortní jistotu a samozřejmost, samozřejmé není. Ale je to také období, kdy máme jedinečnou příležitost přehodnotit své životní priority.

více »

Pacifik pomáhá i s distanční výukou

Nízkoprahový klub Pacific pomáhá ohroženým dětem s distanční výuku a díky iniciativě Komunitního centra Motýlek Obědy dětem v nouzi se nám podařilo zajistit pro tyto děti i obědy, o které v důsledku zavřených škol a školních jídelen přišly.

více »

Blog

Ničivé dopady pandemie na psychiku ohrožených dětí

Na sociálně znevýhodněné děti a dospívající, kteří nemají bezpečné a podpůrné rodinné zázemí, má řadu měsíců trvající distanční výuka a další opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 zvláště těžký dopad.

více »

Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra jsou poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku. Vzhledem k velmi širokému spektru těchto poruch se autismus u každé osoby projevuje jedinečným způsobem. Člověk s autismem v závislosti na svém postižení přemýšlí jinak než majoritní společnost a odlišnosti se mohou objevit i v jeho chování a komunikaci. Zároveň pro něj může být obtížné adekvátně reagovat na běžné situace.

více »

Puberta - tipy pro rodiče a vychovatele

"Hříšníka je potřeba potrestat, pomýlenému vysvětlit, kde dělá chybu a co má napravit. Je také dobré nápravu kontrolovat, neškodí hrozit možnými sankcemi."... podobné rady si jistě vyslechl každý rodič dospívajících dětí.

více »

Speciální sourozenectví - zkušenosti z Motýlku

Příběh "speciálních sester" Kláry a Lucie Šedé se protkává s příběhem Motýlku po mnoho let. Klára se poprvé potkala s Motýlkem kvůli sestře Lucii s mentálním postižením, která docházela do Motýlku jako klientka. Dnes Klára působí jako sociální pracovnice v Motýlku.

více »

Speciální sourozenectví: Můj brácha/moje ségra má postižení

V České republice žije dle údajů ČSÚ přibližně 117 tisíc dětí do 14 let se zdravotním postižením1 a 80% z nich má alespoň jednoho sourozence. Tento vztah je označován jako speciální sourozenectví.

více »

Sebepoškozování dětí a dospívajících

Sebepoškozování je záměrné ubližování sám sobě. Důvody mohou být jakékoliv, např. problémy v rodině, šikana, rozchod s partnerem, agrese, lítost, přetížení. Častou formou je řezání ostrými předměty, škrábání, kousání, pálení se, trhání vlasů atd.

více »

Co říkají naši klienti

"Je nám v Motýlku a s Vámi moc dobře! Jsem ráda, že jste součástí našeho života a máme Vás rádi! Několikrát jsem zažila povzbuzení a psychickou podporu, která mi v danou chvíli dala naději a víru v lepší časy… Díky za to! A také oceňuji dobrou náladu a atmosféru – nikdy jsem se nesetkala se zachmuřenou tváří a špatným naladěním!"

DALŠÍ REFERENCE

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea