Zveme Vás na benefiční večer s Milošem Škorpilem


Komunitní centrum Motýlek

Kdo jsme a co děláme

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú., které provozuje Komunitní centrum Motýlek, jsme založili s cílem podporovat děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiče. Zanedlouho jsme reagovali i na další potřeby komunity a rozšířili jsme poskytované služby o pomoc dětem a dospívajícím, kteří jsou znevýhodněni sociálně, pracujeme i s jejich rodiči.

Pro naše klienty z Prahy i okolí jsme tu už 20 let. V Motýlku nacházejí pochopení i praktickou pomoc, kterou jim poskytujeme prostřednictvím sociálních a návazných služeb. V současné době jsou klientům k dispozici tyto sociální služby:

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb (CDS) navštěvují děti a mladí dospělí se zdravotním postižením (tělesným, mentálním i kombinovaným, Downovým syndromem, autismem, DMO aj.) Nabízíme jim aktivity zaměřené na rozvoj jejich soběstačnosti, dovedností a zájmů.

Tel.: 777 964 763
E-mail: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

Nízkoprahový klub Pacific poskytuje služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, kteří tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností.

Tel.: 775 964 796
E-mail: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

Podstatou sociálně aktivizační služby (zkráceně SAS) je většinou dlouhodobé doprovázení ohrožených rodin formou poradenství rodičů, rozvoje dovedností dětí i  vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky.

Tel.: 778 074 998
E-mail: sas@motylek.org

Pomozte nám zlepšit budoucnost znevýhodněných dětí

Cílová suma:
3.500.000

Cílová suma:
neurčena

Stav:
PROJEKT UKONČEN

Aktuality a akce

Dobrovolník z Pacificu převzal cenu Křesadlo

Jan Škop převzal cenu Křesadlo za rok 2020 za jeho dobrovolnickou práci pro NZDM Pacific. Honzovi moc blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci :-)

více »

NZDM Pacific zajistil novou knihobudku

V areálu Komunitního centra Motýlek na Rajské zahradě jsme pořídili novou knihobudku, která se tak stala první v okolí. Najdete ji před vchodem klubu Pacific.

více »

Volná pozice: Hledáme vedoucí/ho sociálně aktivizační služby

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. podporuje již 20 let rodiny s dětmi se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Přidejte se k nám, budete mít jedinečnou příležitost pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují :-)

více »

Chcete být pravidelně informováni
o aktuálním dění v Motýlku?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Blog

Příběhy z Pacificu: Ester

Ester bylo jedenáct, když poprvé přišla do Pacificu. Klub objevila její mladší sestra Soňa. Holky pocházely z velké rodiny, doma jich bylo šest sourozenců. Máma s tátou sice žili spolu, ale jako by nežili se svými dětmi.

více »

Příběhy ze SAS: Eliška

Eliška se narodila jako třetí dítě. V době zahájení spolupráce s rodinou a docházky E. do naší Školičky bylo dívce již 3,5 roku. Eliška zaostávala i ve vývoji jemné a hrubé motoriky oproti vrstevníkům. V průběhu spolupráce byla stanovena diagnóza vývojové dysfázie, zahájena pravidelná péče klinického logopeda. V současné době je Eliška plně integrována v předškolní třídě v běžné MŠ.

více »

Děti jako oběti agrese

Den dětí, které se staly obětí agrese. Dnes si připomínáme smutný fakt a to, že je mezi náma i řada dětských obětí agrese. Ta může mít řadu podob a dětské duši může způsobit těžko hojitelnou ránu. V sociálně aktivizační službě i v nízkoprahovém klubu Pacific se občas s takovou raněnou duší dětskou setkáváme a snažíme se pomáhat a uzdravovat. Na konci článku najdete i seznam organizací, které pomáhají dětským obětem násilí.

více »

Když starší sourozenci pečují o mladší

Život mládeže z klubu Pacific někdy přináší zkušenosti a zážitky, které si neumíme ani představit.

více »

Distanční výuka očima dětí z klubu Pacific

Už více než rok většina našich klubáků z Pacificu nemůže chodit prezenčně do školy a se školním prostředím, spolužáky, úkoly a písemkami se musejí vypořádávat pouze přes internet. Jaký dopad tato situace na naše klubáky má a jak ji sami vnímají?

více »

Příběhy z Pacificu: Roman

Roman již od dětství zažíval spoustu problémů. Máma s tátou se v jednom kuse hádali, táta byl nakonec odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody na pět let. Roman se za svou rodinu styděl a přátelům vykládal vymyšlené historky o tom, že jeho táta cestuje po zahraničí a vydělává pro rodinu spoustu a spoustu peněz. Ve skutečnosti však s mámou každý měsíc vycházeli jen těžce.

více »

Co říkají naši klienti

"Je nám v Motýlku a s Vámi moc dobře! Jsem ráda, že jste součástí našeho života a máme Vás rádi! Několikrát jsem zažila povzbuzení a psychickou podporu, která mi v danou chvíli dala naději a víru v lepší časy… Díky za to! A také oceňuji dobrou náladu a atmosféru – nikdy jsem se nesetkala se zachmuřenou tváří a špatným naladěním!"

DALŠÍ REFERENCE

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea