Komunitní centrum Motýlek

Kdo jsme a co děláme

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú., které provozuje Komunitní centrum Motýlek, jsme založili s cílem podporovat děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiče. Zanedlouho jsme reagovali i na další potřeby komunity a rozšířili jsme poskytované služby o pomoc dětem a dospívajícím, kteří jsou znevýhodněni sociálně, pracujeme i s jejich rodiči.

Pro naše klienty z Prahy i okolí jsme tu už 20 let. V Motýlku nacházejí pochopení i praktickou pomoc, kterou jim poskytujeme prostřednictvím sociálních a návazných služeb. V současné době jsou klientům k dispozici tyto sociální služby:

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb (CDS) navštěvují děti a mladí dospělí se zdravotním postižením (tělesným, mentálním i kombinovaným, Downovým syndromem, autismem, DMO aj.) Nabízíme jim aktivity zaměřené na rozvoj jejich soběstačnosti, dovedností a zájmů.

Tel.: 777 964 763
E-mail: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

Nízkoprahový klub Pacific poskytuje služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, kteří tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností.

Tel.: 775 964 796
E-mail: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

Podstatou sociálně aktivizační služby (zkráceně SAS) je většinou dlouhodobé doprovázení ohrožených rodin formou poradenství rodičů, rozvoje dovedností dětí i  vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky.

Tel.: 778 074 998
E-mail: sas@motylek.org

Aktuality a akce

TÉMA: Speciální sourozenectví

Můj brácha/moje ségra má postižení. O toto téma se blíže zajímá naše sociální pracovnice Klára Šedá. Ještě při studiu speciální pedagogiky u nás pořádala svépomocné skupiny pro rodiče lidí se zdravotním postižením, a právě sourozenectví bylo téma, které se často objevovalo. Klára má i osobní zkušenost "speciálního sourozenectví."

více »

Vánoce s Motýlkem

Rok 2020 nám ukázal, že to, co jsme v předešlých letech vnímali jako komfortní jistotu a samozřejmost, samozřejmé není. Ale je to také období, kdy máme jedinečnou příležitost přehodnotit své životní priority.

více »

Pacifik pomáhá i s distanční výukou

Nízkoprahový klub Pacific pomáhá ohroženým dětem s distanční výuku a díky iniciativě Komunitního centra Motýlek Obědy dětem v nouzi se nám podařilo zajistit pro tyto děti i obědy, o které v důsledku zavřených škol a školních jídelen přišly.

více »

Blog

Sebepoškozování dětí a dospívajících

Sebepoškozování je záměrné ubližování sám sobě. Důvody mohou být jakékoliv, např. problémy v rodině, šikana, rozchod s partnerem, agrese, lítost, přetížení. Častou formou je řezání ostrými předměty, škrábání, kousání, pálení se, trhání vlasů atd.

více »

Rady a tipy k osamostatňování člověka s postižením

Život každého z nás tvoří pozitivní i negativní zkušenosti a každá z nich měla podíl na utváření naší osobnosti. Neochuzujte o to svého potomka.

více »

Osamostatňování člověka s postižením

Potomka postupně připravujte na to, že jednou bude bydlet bez rodičů. Je dobré zamýšlet se nad tím, co je skutečně dáno omezeními vyplývajícími z postižení člověka a co je způsobeno našimi očekáváními a předsudky („to nedokáže, to přece člověk s postižením nemůže“).

více »

Budoucnost člověka s postižením

Budoucnost je velký „strašák“ pro většinu rodin se členem s postižením. Rodiče jsou často přesvědčeni, že se jedná o něco, co je daleko. Stále je něco k řešení, a tak je mnohdy plánování budoucnosti odsouváno na neurčito („budu to řešit, až to bude aktuální“). Ve skutečnosti ale na plánování budoucnosti a přípravu na ni není nikdy brzy!

více »

Jak děti chránit před sexuálními predátory v sociálních sítích

Média jsou plná toho, že v dnešní online době jsou děti ohroženy sexuálními predátory na internetu. Otevřenost a anonymita internetu vytváří prostor pro zneužití důvěry zejména u mladistvých, kteří nemají dost zkušeností na vyhodnocení možných rizik.

více »

Má to smysl

Každý úspěch našich klientů nám dělá velkou radost a je zároveň ujištěním, že naše práce má velký smysl. Zde sdílíme několik příběhů.

více »

Co říkají naši klienti

"Je nám v Motýlku a s Vámi moc dobře! Jsem ráda, že jste součástí našeho života a máme Vás rádi! Několikrát jsem zažila povzbuzení a psychickou podporu, která mi v danou chvíli dala naději a víru v lepší časy… Díky za to! A také oceňuji dobrou náladu a atmosféru – nikdy jsem se nesetkala se zachmuřenou tváří a špatným naladěním!"

DALŠÍ REFERENCE

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea