Možnosti podpory pro individuální dárce

 • PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU DARUJME.CZ můžete poslat finanční dar velmi jednoduše formou platby přímo z našich stránek. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na zabezpečený platební portál. V brzké době od nás dostanete potvrzení o přijatém daru.

 • FINANČNÍ DAR 

Nabízíme Vám uzavření darovací smlouvy, v případě zájmu dojednání účelu, na jaký si přejete, abychom Vámi darované prostředky využili. Takový dar můžete poslat na běžný účet 113527036/5500 (jednorázovým bezhotovostním převodem nebo zadáním trvalého příkazu k úhradě). Tento způsob je vhodný jak pro firmy tak i fyzické osoby.

Za účelem snížení daňového základu (slevy na dani z příjmů) každému dárci rádi na vyžádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.

 •  PŘÍSPĚVEK DO JEDNÉ Z NAŠICH SBÍREK

  Sbírka na zajištění pomoci rodinám v nepříznivé životní situaci, podporu
  dětí a mládeže se sociálním a zdravotním znevýhodněním, jež se ocitli
  v nouzi, a to prostřednictvím:

  - úhrady nákladů na zajištění výživy, potravinových doplňků, léčiv,
  - úhrady materiálního vybavení (např. ošacení, obuvi, vzdělávacích a
  zdravotních pomůcek),
  - úhrady aktivit a služeb v zájmu jejich sociálního začlenění, osobního rozvoje,
  vzdělávání, psychického a fyzického zdraví.
  Číslo sbírkového účtu: 2501883883/2010
  Číslo rozhodnutí: S-MHMP/1622862/2020

  Sbírka na zajištění rekondičních aktivit pro zdravotně a sociálně
  znevýhodněné děti a jejich rodinné příslušníky; organizace aktivit
  vedoucích k sociálnímu začleňování znevýhodněných dětí a mládeže i
  jejich rodičů
  (úhrada materiálních, provozních a mzdových nákladů); rozvoj
  kvality služeb poskytovaných rodinám s dětmi se zdravotním a sociálním
  handicapem v nepříznivé sociální situaci.

  Číslo sbírkového účtu: 262427178/0300
  Číslo rozhodnutí: S-MHMP/1389805/2013

  Sbírka na rekonstrukci a vybavení chaty Lužanka a její zahrady, úhradu
  provozních nákladů spojených s pořádáním veřejně prospěšných aktivit
  na chatě Lužanka
  a mzdových nákladů souvisejících s jejich pořádáním.
  Chata Lužanka je rekreační zařízení provozované ústavem na adrese Horní
  Světlá 86, 471 57 Mařenice, na chatě jsou pořádány tyto veřejně prospěšné
  aktivity:
  - podpora rodin s dětmi a mladými dospělými se zdravotním znevýhodněním
  včetně pečujících osob,
  - podpora rozvoje sociálních a pracovních dovedností i zájmů dětí
  a dospívajících se zdravotním znevýhodněním,
  - pořádání vzdělávacích a psychorelaxačních akcí.
  Číslo sbírkového účtu: 294050475/0300
  Číslo rozhodnutí: S-MHMP/1085589/2020

  Dar na sbírkový účet můžete poslat i anonymně.
  Dar do sbírky lze předat také v hotovosti přímo v Motýlku.                                                             

Sbírka, která aktuálně probíhá na platformě Donio na canisterapii a muzikoterapii poskytované v Motýlku. 

Darovat můžete přímo zde:     

https://www.donio.cz/canisterapie-a-muzikoterapie-pro-deti-s-postizenim

                               

 • MATERIÁLNÍ DAR 

I takto můžete smysluplně pomoci! Budeme vděční za materiální dary, které by nám
pomohly v práci s našimi klienty nebo uspořily náklady na provoz Motýlku. Prosíme,
domluvte se s námi předem, zda Vámi nabízený dar můžeme využít, kontaktujte
ředitelku H. Urbanovou na tel. 777 964 764 či emailu urbanova@motylek.org

„Věci mají cenu radosti, kterou mohou způsobit.“

                                                    Richard Aldington

 • DOBROVOLNICTÍ - DARUJTE SVŮJ ČAS

 Říká se, že čas je to nejcennější, co máme. Pokud se rozhodnete pomáhat formou
dobrovolnické činnosti, moc rádi Vás mezi sebou přivítáme. Můžete se s námi zapojit
do podpory našich klientů nebo zvolit jinou formu pomoci.  Více o dobrovolnické práci
v Motýlku a kontakt na koordinátora dobrovolníků najdete na https://www.motylek.org/dobrovolnictvi

Vaší dobročinosti však neklademe žádné meze :-) Zde pár slov našich dárců.

 

 

Možnosti firemního dárcovství

 

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel