1999

Zakladatelky Motýlku Zuzana Jelenová a Hana Urbanová.

V herně mateřského centra Klubíčko (YMCA Praha) na Černém Mostě v Praze se seznámily pozdější zakladatelky Sdružení – Hana Urbanová a Zuzana Jelenová, které sem docházely se svými syny. Inspirovány potřebou individuálního přístupu k dětem se zdravotním znevýhodněním zahájily v YMCE unikátní projekt „Integrovaná herna“.

Právě tady je začátek působení Motýlku. Další významné události představujeme níže.

2001

Zakládáme samostatné občanské sdružení, zaměřené primárně na podporu rodin pečujících o děti se zdravotním znevýhodněním. Pro děti se sociálním znevýhodněním vznikl „Klub otevřených dveří“.

2002

Na Černém Mostě jsme zorganizovali Indiánský den.

2003

Úřad MČ Prahy 14 nám pronajal prostory bývalé mateřské školy, byly však zdevastované. V květnu je dokončena první etapa rekonstrukce a otevíráme Komunitní centrum Motýlek. Zakládáme Školičku, kde probíhá systematická předškolní příprava dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.

Rekonstrukce prostor Komunitního centra Motýlek v roce 2003.

2004

Motýlku fandil i pan profesor Zdeněk Matějček, významný dětský psycholog. Na fotografii z roku 2004 jsou zakladatelky Motýlku Zuzana Jelenová a Hana Urbanová s panem profesorem a bývalou ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou.

2006

Rozšiřujeme služby pro děti se zdravotním znevýhodněním, začínáme s canisterapií a svépomocnou skupinou rodičů. Nízkoprahový klub dostal od dětí jméno Pacific a přestěhoval se do zrekonstruovaných prostor na bývalou terasu.

2007

Patronkou Motýlku se stala moderátorka Ester Janečková. Zahájili jsme činnost mateřského centra. Nízkoprahový klub Pacific úspěšně absolvoval hodnocení kvality České asociace streetwork a stal se tak jejím členem.

Zahájili jsme činnost mateřského centra a začínáme provozovat odlehčovací služby pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním.

2010

V centru denních služeb pro děti se zdravotním znevýhodněním běží služby na plné obrátky. Využívalo je 48 dětí a rozsah podpory byl 2.504 hodin přímé péče. Získali jsme certifikát Společnost přátelská rodině.

2012

Zahájení realizace projektu „Podpora rodin v náročné životní situaci ve spolupráci s OSPOD“ zaměřeného na pomoc rodinám, které nejsou schopné zajistit základní potřeby svým dětem (předchůdce sociálně aktivizační služby).

Rekondiční pobyt pro rodiny dětí s posižením. Borovice, 2012.

2014

Zaregistrovali jsme novou „sociálně aktivizační službu“ pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Na sklonku roku jsme museli ukončit provoz mateřského centra kvůli změně grantového řízení MPSV.

2016

Rozbíháme projekt „Dejme maminkám šanci“ (financovaný z fondů EU). Jeho cílem je pomoci ženám skloubit péči o děti s nástupem do zaměstnání a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Začínáme spolupracovat s Potravinovou bankou, odkud pro naše klienty vozíme potraviny a hygienické potřeby.

2017

Díky projektu „Dejme maminkám šanci“ našlo pracovní uplatnění 26 klientek.

2018

Kompletní rekonstrukce prostor KC Motýlek. Šest měsíců pracujeme ve značně ztížených podmínkách. Pacific absolvuje audit kvality České asociace streetwork a kontrolu MHMP s výborným výsledkem.

V roce 2018 proběhla kompletní rekonstrukce prostor Motýlku.

Po letech se nám také podařilo splnit náš velký sen a koupili jsme roubenou Chatu Lužanka v Horní Světlé – Mařenicích.

2019

Začínáme jezdit na Lužanku s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Někteří dospívající zde zažili svůj první „tábor“.

2020

Zasáhla nás pandemie koronaviru, potýkáme se s nejrůznějšími omezeními, přesto poskytujeme klientům všech sociálních služeb pomoc, kterou aktuálně potřebují. Velkým úspěchem je zajištění obědů pro děti a zřízení krizového fondu na pokrytí základních potřeb dětí v nouzi.

Koronavirová epidemie před nás postavila nové výzvy - zajištění obědů pro děti, zajištění roušek a dezinfekce v době jejich nedostatku. Navzdory všem komplikacím jsme byli našim klientům stále k dispozici.

2021

Dochází k změně názvu organizace z původního "Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú." na nový "Komunitní centrum Motýlek, z.ú."

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel