Kamil a Bára v nové konzultační místnosti pro Pacific.
Kamil a Bára v nové konzultační místnosti pro Pacific.

Místnost byla začátkem června 2021 dokončena a odevzdána k užívání pracovníkům klubu Pacific. Děkujeme všem, kteří pomohli a přispěli na realizaci!

Více než 150 dětí a dospívajících, kteří žijí na pražském sídlišti Černý Most a v jeho okolí, postrádá dostatečné zázemí ve své rodině. Klienti pocházejí z prostředí, kdy jsou jejich rodiče závislí na návykových látkách, setkávají se se šikanou, nebo mají zkušenost se sexuálním obtěžováním. Mnohdy tráví svůj čas touláním po ulicích sídliště nebo na ubytovnách.

A situace s koronavirem přispívá k ještě většímu sociálnímu vyloučení. Nemohou se scházet s přáteli, sportovat, chodit na kulturní akce, nemá jim kdo pomoci se školní přípravou, online výuku sami nezvládají. Doma se prohlubuje alkoholismus, domácí násilí, nezaměstnanost. Proto častěji vyhledávají podporu pracovníků Pacificu, kteří je vyslechnou, pomohou lépe se orientovat v jejich situaci a v případě zájmu vedou k aktivnímu řešení problémů.

Cílem naší činnosti v nízkoprahovém klubu Pacific je navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odborná pomoc, podpora a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Pacific je určen návštěvníkům od 6 do 18 let a všechny služby klubu nabízíme zcela zdarma.

Poptávka po našich službách je i kvůli pandemii stále větší a současné prostory nám už nestačí. Abychom s našimi klienty mohli o jejich potížích hovořit v soukromí a účinně je  vést k řešení, rozhodli jsme se vybudovat konzultační místnost.

Na co konkrétně byly vybrané prostředky využity?

Konzultační místnost s odhlučněnými stěnami jsme zřídili na železné konstrukci v prostorech dosavadního nepoužívaného schodiště. Je vybavena topením, podlahovou krytinou, oknem, osvětlením, elektrickou zásuvkou, a dalším potřebným zařízením včetně techniky.

Aktualizace:

  • 20.4.2021: Díky benefiční aukci se nám podařilo získat více než 100.000 Kč. K vybudování konzultační místnosti nám tak z cílové částky zbývá už jen 140.000 Kč. Děkujeme všem, kteří pomáhají zlepšit situaci dětí v těžké životní situaci!
  • 3.5.2021: S potěšením oznamujeme, že se nám podařilo zajistit dostatek financí a zahájili jsme výstavbu konzultační místnosti.
  • 16.6.2021: Konzultační místnost byla dokončena a odevzdána k užívání pracovníkům klubu Pacific. Ještě jednou děkujeme všem, kteří pomohli a přispěli na realizaci!