Odborné praxe studentů

Jedná se o praktické vzdělávání studentů oborů v oblasti především sociální práce. Jeho cílem je umožnit studentům rozvíjet kompetence potřebné pro výkon povolání sociálního pracovníka a příbuzných profesí.

Naše očekávání

Od praktikantů požadujeme spolehlivost a zájem o sociální práci.
Před přijetím na praxi je nutný osobní pohovor s vedoucím dané služby, kam se student hlásí.

Co nabízíme studentům?

Stejně jako ke klientům, tak i ke studentům uplatňujeme individuální přístup. Zjišťujeme jejich
potřeby, možnosti a očekávání a společně dojednáváme průběh i obsah praxe tak, aby byl pro
studenta i pro organizaci co největším přínosem.

V Motýlku umožňujeme krátkodobé i dlouhodobé praxe (ty upřednostňujeme). Dlouhodobé praxe
mají např. tu podobu, že student dochází 1x týdně na konkrétní aktivitu, kde se seznámí s jejím
obsahem a přínosem, jednotlivými klienty a jejich potřebami a poté je jim schopen poskytnout
potřebnou míru podpory. Celkově je tato práce pro studenta i organizaci větším přínosem, protože
díky ní může lépe proniknout do fungování služby a zvýší své znalosti i praktické dovednosti.

Co Vám praxe v Motýlku přinese?

  • setkání s lidmi, kteří dělají svou práci s respektem a porozuměním k potřebám klientů, což se pozitivně odráží na atmosféře v Motýlku i kvalitě života klientů, jejich pokrocích v dovednostech atd.
  • propojení Vašich teoretických znalostí s praxí prostřednictvím zapojení dočinnosti našich sociálních služeb (dle toho, v jaké službě student působí), v rámci nich se seznámíte se specifiky práce s jednotlivými cílovými skupinami a jejich podporou (např. s různými pracovními metodami a postupy, didakt. pomůckami, ale také s vedením dokumentace, písemnými vnitřními předpisy …)
  • možnost hlubšího ztotožnění s profesní rolí sociálního pracovníka, profesní růst
  • porozumění naplňování standardů kvality sociálních služeb v praxi (Motýlek je považován za pracoviště, kde je uplatňována dobrá praxe, vedoucí služeb i většina sociálních pracovníků má v oboru letitou praxi)

Koordinátor studentských praxí: 

Bc. Veronika Svobodová
E-mail:
 svobodova@motylek.org
Tel.: 775 964 765

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel