Základní informace

Sociálně aktivizační služba (SAS) je sociální služba provozovaná podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání SAS

Posláním sociálně aktivizační služby v Komunitním centru Motýlek je podporovat rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Rodičům pomáháme tuto situaci překonat nebo alespoň zlepšit, aby byli schopni zajistit dětem potřebnou péči a výchovu v domácím prostředí. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou rodinám aktuálně žijícím na území Prahy.

V každém okamžiku života stojíme všichni jednou nohou v pohádce a druhou máme nad propastí."
- Paulo Coelho

Komu jsou naše služby určeny

Služby jsou určené rodinám s dětmi ve věku 0 – 18 let, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu nepříznivé životní situace i těhotným ženám a jim blízkým osobám, kde je reálné riziko ohrožení vývoje dítěte po narození. Služby SAS mohou využívat i dosud funkční rodiny, které se potýkají s dlouhodobějšími obtížemi, jež mají negativní vliv na vývoj a výchovu dětí a bez pomoci je ani ony nejsou schopny překonat.

Co je naším cílem

Rodičům pomáháme tak, aby:

  • měli znalosti, dovednosti a návyky které jsou potřebné k běžnému způsobu života a zajištění potřeb dětí, zvládali zabezpečovat potřeby dětí ve všech potřebných oblastech,
  • měli vhodné materiální podmínky a zázemí pro výchovu dětí.

V případě dětí a dospívajících usilujeme o to, aby:

  • dosáhli takové úrovně dovedností, která odpovídá jejich věku a možnostem, získali návyky důležité pro běžný způsob života,
  • plnili své povinnosti v souvislosti se školní docházkou a studiem, vzdělávaly se podle svých potřeb a přání,
  • měli funkční vztahy s rodinou a vrstevníky,
  • trávili volný čas srovnatelně s vrstevníky, podle svých zájmů, v souladu se společenskými normami,
  • měli kontakt se společenským prostředím.
Soubory ke stažení:

Kdy máme otevřeno

  Provozní doba ambulantní
(v KC Motýlek):
Provozní doba terénní
(v rodinách, atd.):
pondělí: 8:00 – 16:30 8:00 – 16:30
úterý: 8:00 – 12:00 8:00 – 15:00
středa: 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00
čtvrtek: 8:00 – 12:00 8:00 – 15:00
pátek: po domluvě po domluvě

Pokud máte zájem využívat služby SAS v Komunitním centru Motýlek, kontaktujte vedoucí SAS. Sjednáme si s Vámi osobní schůzku, jejímž účelem je informovat Vás o tom, jaké služby Vám můžeme poskytnout a ověřit, zda jsou pro řešení Vaší situace vhodné.

Naše služba očima klientů

  • "Chtěla bych poděkovat za Vaši úžasnou, lidskou a namáhavou práci. V okamžiku, kdy se člověku hroutí život, je už jen pouhá přítomnost nebo zájem druhého to, co nejvíc pomůže... Máte nesmírně důležité poslání, nejen práci."
  • „V KC Motýlek mě velmi překvapil milý a vstřícný přístup. Syn zde navštěvoval školičku, do které se vždy těšil, pobyt mu v ní velmi svědčil. Díky školičce se hezky rozmluvil a také se zlepšila jeho komunikace s ostatními dětmi. Pracovníci KC Motýlek mají k dětem klidný a trpělivý přístup. Radovali jsme se ze všeho, co se tu naučil. Já jsem zase ocenila pomoc pracovníků při orientaci v otázce bydlení, sociálních dávek atd." 
  • „Jsem moc ráda, že moje dcerka měla možnost navštěvovat školičku v KC Motýlek. Každé ráno se do ní moc těšila a naučila se zde hodně nového. Ráda si hrála s ostatními dětmi, a tak už vím, že se jí podaří dobře se zapojit do kolektivu v mateřské školce. Pracovnice KC Motýlek mi také byla velkou oporou, když jsme s manželem řešili nové bydlení, protože nám končil pobyt v azylovém domě. Díky tomu, že jsme v KC Motýlek mohli čerpat potravinovou pomoc, podařilo se nám našetřit na nájemné."

Spolupráce a podpora

Služba je poskytována za finanční podpory MHMP a MČ Prahy 14.

Články

Zpřístupnění chaty Lužanka

Budujeme první zařízení pro odpočinek rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním v rámci ČR. Chatu postupně přizpůsobujeme jejich specifickým potřebám, protože běžná zařízení nejsou na tento účel přizpůsobena.

Nové vybavení Lužanky

Díky podpoře Raiffeisenbank, a.s. a společnosti Zeppelin CZ s.r.o. jsme pořídili nové vybavení na chatu Lužanka, kde organizujeme pobyty pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením.

Konzultační místnost

Místnost byla začátkem června 2021 dokončena a odevzdána k užívání pracovníkům klubu Pacific. Děkujeme všem, kteří pomohli a přispěli na realizaci!

Krizový fond

Za dobu epidemie koronaviru jsme potřebným dětem v době uzavření školních jídelen zdarma rozdali 1.275 obědů. Nemohli bychom tak učinit bez vás, laskavých dárců, kteří jste nám na obědy pro děti přispěli. Děkujeme, že pomáháte s námi, i za vyjádření podpory v našem úsilí!

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Přispějte z portálu
Darujme.cz

Chci darovat organizaci
Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

250 Kč
500 Kč
1000 Kč

Darujme logo

Finanční
dar

PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE nabízíme uzavření darovací smlouvy i možnost dojednání účelu využití darovaných prostředků. Takový dar můžete poslat na běžný účet 113527036/5500.

ANONYMNÍ DARY prosím zasílejte na náš sbírkový účet 262427178/ 0300. Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

Více informací o možnostech darování

Hmotný
dar

Budeme Vám vděčni i za materiální dary, které by nám pomohly v práci s našimi dětmi nebo uspořily náklady na provoz našeho zařízení. I na tuto formu daru Vám samozřejmě můžeme vystavit darovací smlouvu. Prosíme, domluvte se s námi předem o tom, zda vámi nabízený dar můžeme využít. Kontaktujte nás v tomto případě na tel. 777 964 763.

Hlavní dárci a partneři