Vedení KC Motýlek

PhDr. Zuzana Jelenová

Předsedkyně správní rady

jelenova@motylek.org | tel.: 774 488 814

„Největší překážkou integrace lidí s postižením nejsou schody a obruby chodníku. Nejhorší zábrany jsou v našich myslích a jmenují se předsudky, netolerance, nepochopení… Komunitní centrum Motýlek vzniklo proto, aby tyto bariéry pomáhalo odstranit.“

PhDr. Hana Urbanová, MBA

Ředitelka KC Motýlek

urbanova@motylek.org | tel.: 777 964 764

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe .“
- Johan Wolfgang von Goethe

Vladimír Jelen

Zástupce ředitelky KC Motýlek, vedoucí CDS, muzikoterapeut

jelen@motylek.org | tel.: 777 964 763

Mám štěstí, že mohu dělat práci, která mi přináší radost, a doufám, že tato skutečnost je v důsledku k prospěchu i dětem, kterým se snažíme pomáhat.“

Sociální a kontaktní pracovníci

Centrum denních služeb

Nízkoprahový klub Pacific

Sociálně aktivizační služba

Administrativní a externí pracovnice

Ing. Sylva Bártová

Ekonomka

bartova@motylek.org | tel.: 604 313 747

Ing. Helena Bieliková

PR pracovnice

bielikova@motylek.org | tel.: 774 683 006

 

Bc. Vanda Eisenhammer

Koordinátorka dobrovolníků

dobrovolnik@motylek.org | tel.: 777 964 754

Hlavní dárci a partneři

Globus
Pepsi
ComAp
Zyxel
Activa
MČ Praha
Albert
Centrum ČM