Co se děje v Motýlku

Předvánoční posezení pro seniory v Motýlku

V pondělí 19.12. od 17:30 srdečně zveme seniory do Komunitního centra Motýlek na PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ s občerstvením a ochutnávkou cukroví. Za doprovodu Vládi Jelena, našeho muzikoterapeuta, si společně zazpíváme známé adventní i vánoční písně. Vstup zdarma.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Prosíme o nahlášení Vaší účasti na tel. 774 488 814

Týden nízkoprahových klubů

Uměli byste vyžít v Praze s minimální mzdou? Je jednoduché zažádat si o příspěvek na bydlení? Víte na jaké služby se můžete obrátit, kdybyste se dostali do nepříznivé sociální situace?

Přispějte na lepší život znevýhodněným dětem

Přispějte z portálu
Darujme.cz

Chci darovat organizaci
Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

250 Kč
500 Kč
1000 Kč

Darujme logo

Finanční
dar

PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE nabízíme uzavření darovací smlouvy i možnost dojednání účelu využití darovaných prostředků. Takový dar můžete poslat na běžný účet 113527036/5500.

ANONYMNÍ DARY prosím zasílejte na náš sbírkový účet 262427178/ 0300. Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

Více informací o možnostech darování

Hmotný
dar

Budeme Vám vděčni i za materiální dary, které by nám pomohly v práci s našimi dětmi nebo uspořily náklady na provoz našeho zařízení. I na tuto formu daru Vám samozřejmě můžeme vystavit darovací smlouvu. Prosíme, domluvte se s námi předem o tom, zda vámi nabízený dar můžeme využít. Kontaktujte nás v tomto případě na tel. 777 964 763.

Ohlas
Dárce

„Co pro nás může být málo, může pro jiné znamenat sakra hodně. Všichni občas potřebujeme impuls k tomu, vystrčit hlavu ze své sociální bubliny a stoupnout si nohama na zem. Díky za něj.“ Daniel Míšek, Executive Director, CRS a.s.

Hlavní dárci a partneři

Globus
Pepsi
ComAp
Zyxel
Activa
MČ Praha
Albert
Centrum ČM

Naše Projekty

Na co potřebujeme vybrat peníze?

Zpřístupnění chaty Lužanka

Cíl: 1000000 Kč
Chybí 600000 Kč

Budujeme první zařízení pro odpočinek rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním v rámci ČR. Chatu postupně přizpůsobujeme jejich specifickým potřebám, protože běžná zařízení nejsou na tento účel přizpůsobena.

Nové vybavení Lužanky

Díky podpoře Raiffeisenbank, a.s. a společnosti Zeppelin CZ s.r.o. jsme pořídili nové vybavení na chatu Lužanka, kde organizujeme pobyty pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením.

Konzultační místnost

Cíl: 240000 Kč
Cíl splněn

Místnost byla začátkem června 2021 dokončena a odevzdána k užívání pracovníkům klubu Pacific. Děkujeme všem, kteří pomohli a přispěli na realizaci!

Krizový fond

Za dobu epidemie koronaviru jsme potřebným dětem v době uzavření školních jídelen zdarma rozdali 1.275 obědů. Nemohli bychom tak učinit bez vás, laskavých dárců, kteří jste nám na obědy pro děti přispěli. Děkujeme, že pomáháte s námi, i za vyjádření podpory v našem úsilí!