Možnosti podpory pro individuální dárce

 • PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU DARUJME.CZ můžete poslat finanční dar velmi jednoduše formou platby přímo z našich stránek. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na zabezpečený platební portál. V brzké době od nás dostanete potvrzení o přijatém daru.

 • FINANČNÍM DAREM. Nabízíme Vám uzavření darovací smlouvy, v případě zájmu dojednání účelu, na jaký si přejete, abychom Vámi darované prostředky využili. Takový dar můžete poslat na běžný účet 113527036/5500 (jednorázovým bezhotovostním převodem nebo zadáním trvalého příkazu k úhradě). Tento způsob je vhodný jak pro firmy tak i fyzické osoby.

  Anonymní dary, prosíme, zasílejte na náš sbírkový účet 262427178/ 0300. Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

  Dar lze také předat v hotovosti přímo v Motýlku.

  Za účelem snížení daňového základu (slevy na dani z příjmů) každému dárci rádi na vyžádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.

 • HMOTNÝM DAREM. Budeme Vám vděčni i za materiální dary, které by nám pomohly v práci s našimi dětmi nebo uspořily náklady na provoz našeho zařízení. I na tuto formu daru Vám samozřejmě můžeme vystavit darovací smlouvu. Prosíme, domluvte se s námi předem o tom, zda vámi nabízený dar můžeme využít. Kontaktujte nás v tomto případě na tel. 777 964 763.

 • Dobrovolnickou činností. Pokud byste nám chtěli pomoci v přímé práci s klienty nebo jakoukoli jinou formou, moc rádi Vás mezi sebou přivítáme. Více o dobrovolnické práci v Motýlku a kontakt na koordinátora dobrovolníků.

 • Vaší dobročinosti však neklademe žádné meze :-) Zde pár slov našich dárců.

 


Možnosti firemního dárcovství

Hlavní dárci a partneři

Globus
Pepsi
ComAp
Zyxel
Activa
MČ Praha
Albert
Centrum ČM