Lužanka se nachází v malebné vesnici Horní Světlá, v srdci chráněné krajinné oblasti Lužických hor. Má kapacitu 31 osob a nabízí výborné podmínky pro odpočinek. Chata je vybavena s ohledem na potřeby dětí, a to i nejmenších.

Chatu Lužanka provozuje Komunitní centrum Motýlek, z.ú. na principu sociálního podnikání. Ubytujete se zde za férovou cenu a  díky Vám budou její služby dostupné i pro rodiny, které pečují o děti s postižením.

Lužanka je v rámci ČR první specifické zařízení pro odpočinek rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Běžná zařízení nejsou na tento účel přizpůsobena.

Víc informací Lužance

Chata Lužanka slouží jako bezpečný prostor na odpočinek rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním.

Poslání Lužanky

Pobyt na Lužance umožňuje rodinám se speciálními potřebami možnost odpočinku v krásném prostředí a zároveň osvobozující příležitost pobýt mezi dalšími lidmi v podobné situaci.

I letos se chata Lužanka stala oázou dětí s mentálním postižení a jejich blízkých. Díky zaměstnancům a dobrovolníkům Motýlku mají tyto děti jedinečnou možnost zažít to, co by jim jinak zůstalo odepřeno. Atmosféra úplně normálního letního tábora, kde prožívají se svými vrstevníky legraci, dobrodružství a ty správné rošťárny... K tomu pocit samostatnosti bez rodičů, mnohdy poprvé. Tyto zdánlivé samozřejmosti jsou pro ně nesmírně podstatné. Pro některé z nich to byl první výlet do krásné přírody, první opékání buřtů i první bojovka. S nadšením se zde formou hry učí vše, co budou v životě tolik potřebovat. Zahradničí, pomáhají v kuchyni při přípravě společného stolování, podílejí se na udržování pořádku.

Chata Lužanka také posloužila celým rodinám dětí se zdravotním i mentálním hendikepem jako útočiště před problémy všedních dnů. Ten, kdo nezažil běžnou realitu jejich života, si jen těžko dokáže představit, jak důležité je moci odpočinout si od bytu na sídlišti. A míst, kam mohou se všemi omezeními, kterým se musí stále přizpůsobovat, je opravdu málo.

Děkujeme Nadačnímu fondu Tesco a Nadaci Jedličkova ústavu za nezbytnou finanční podporu těchto pobytů a věříme, že do budoucna díky podpoře Vás všech budeme moci dostavět i další bezbariérové prostory pro ještě větší komfort našich klientů a pomoci jim tak co nejvíce se začlenit do běžného života. Velmi si vážíme každé podpory.

Pobyt na chatě Lužanka nabízí mladým lidem se zdravotním znevýhodněním jedinečnou příležitost rozvíjet přátelské vztahy a získat zkušenosti potřebné k osamostatňování od rodičů.

Jana si s námi může užívat zatím jen denní program. Snad se to brzy změní...

Ohlasy návštěvníků chaty Lužanka

"Jsme moc rádi, že provozujete chatu Lužanka. Strávili jsme zde s našimi dospělými dětmi s Downovým syndromem báječný víkend v krásném prostředí Lužických hor. Oceňujeme, že se při rekonstrukci myslí i na rodiny s nepohyblivými dětmi, autisty a všechny, kteří potřebují určité specifické zázemí. Chata je v úžasném prostředí, v naprostém klidu a tichu, kde rodiny s náročnou celodenní péčí najdou tolik potřebnou sílu do dalších dní a let. Držíme vám palce!"
Ing. Monika Melzerová, místopředsedkyně DownSyndrom CZ

Potřebujeme vaši pomoc

Aby na Lužanku mohly jezdit všechny rodiny s dětmi s postižením, je nutné dokončit i bezbariérové úpravy chaty a doplnit její vybavení, aby vyhovovalo i specifickým potřebám dětí se zdravotním znevýhodněním.

Jana v 21 letech sní o svém prvním táboru s kamarády. Možnost pobytu na chatě Lužanka by jí přinesl velké zpestření zážitků, ale také odpočinek pro rodiče, s vědomím, že je o jejich dceru dobře postaráno.

Víc o Janě

Na co konkrétně budou vybrané prostředky využity?

Některé části chaty nejsou v dobrém technickém stavu a budou vyžadovat rekonstrukci.

Fotka nalevo: Vnější fasáda potřebuje zrekonstruovat a zateplit.
Fotka vpravo: V nepoužívaném suterénu vybudujeme bezbariérovou koupelnu.

Rozpočet rekonstrukce

Na rekonstrukci Lužanky máme zpracovaný rozpočet ve výši 3,5 milionu Kč.

SUTERÉN Vybudování bezbariérové koupelny, izolace stěn, výměna podlah atd. 862.722 Kč
PŘÍZEMÍ
A 1. PATRO
Výměna podlahy v jídelně, obložení stěn jídelny, výměna oken, odhlučnění pokojů, výměna podlah atd. 689.000 Kč
PODKROVÍ Výměna oken, renovace a odhlučnění pokojů, výměna podlah, úprava střechy a nové koupelny atd. 961.600 Kč
EXTERIÉR Oprava roubení a fasády, zateplení fasády a střechy, úprava zahrady. 581.200 Kč
OSTATNÍ Bezpečnostní prvky, schodišťová plošina a nájezd, orientační systém pro děti s poruchou autistického spektra, doplnění vybavení, výměna kotle atd. 408.500 Kč
SPOLU 3.503.022 Kč

Další informace o rekonstrukci

Na tento projekt můžete přispět:

  • PLATEBNÍ KARTOU prostřednictvím portálu "DARUJME.CZ". Kliknutím na odkaz níže budete přesměrováni na zabezpečený platební portál. V brzké době od nás dostanete potvrzení o přijatém daru.

  • PŘEVODEM na číslo sbírkového účtu 294050475/0300.
    Účel: rekonstrukce a vybavení chaty Lužanka, veřejně prospěšné aktivity na této chatě.
    Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

Nefinanční dary

Oceníme i vaši nefinanční pomoc v různých formách:

  • materiály na rekonstrukci (vnější zateplení, palubky na obklad stěn, dlažba, obkladačky, okna, interiérové dveře aj.)
  • vybavení (nábytek do pokojů)
  • služby (stavební a jiné činnosti)


Rádi vám poskytneme specifikace materiálů a vybavení.

I v těchto případech vystavíme darovací smlouvu.

Další informace k dárcovství

Dárce je v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších změn oprávněn odečíst si poskytnutou částku od základu daně.

S dotazy a pro upřesnění možností jak nás podpořit prosím kontaktujte Hanu Urbanovou, ředitelku KC Motýlek.

Telefon: 777 964 764
Email: urbanova@motylek.org

Články

Zpřístupnění chaty Lužanka

Budujeme první zařízení pro odpočinek rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním v rámci ČR. Chatu postupně přizpůsobujeme jejich specifickým potřebám, protože běžná zařízení nejsou na tento účel přizpůsobena.

Nové vybavení Lužanky

Díky podpoře Raiffeisenbank, a.s. a společnosti Zeppelin CZ s.r.o. jsme pořídili nové vybavení na chatu Lužanka, kde organizujeme pobyty pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením.

Konzultační místnost

Místnost byla začátkem června 2021 dokončena a odevzdána k užívání pracovníkům klubu Pacific. Děkujeme všem, kteří pomohli a přispěli na realizaci!

Krizový fond

Za dobu epidemie koronaviru jsme potřebným dětem v době uzavření školních jídelen zdarma rozdali 1.275 obědů. Nemohli bychom tak učinit bez vás, laskavých dárců, kteří jste nám na obědy pro děti přispěli. Děkujeme, že pomáháte s námi, i za vyjádření podpory v našem úsilí!

Přispějte z portálu
Darujme.cz

Chci darovat organizaci
Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

250 Kč
500 Kč
1000 Kč

Darujme logo

Finanční
dar

PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE nabízíme uzavření darovací smlouvy i možnost dojednání účelu využití darovaných prostředků. Takový dar můžete poslat na běžný účet 113527036/5500.

ANONYMNÍ DARY prosím zasílejte na náš sbírkový účet 262427178/ 0300. Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

Více informací o možnostech darování

Hmotný
dar

Budeme Vám vděčni i za materiální dary, které by nám pomohly v práci s našimi dětmi nebo uspořily náklady na provoz našeho zařízení. I na tuto formu daru Vám samozřejmě můžeme vystavit darovací smlouvu. Prosíme, domluvte se s námi předem o tom, zda vámi nabízený dar můžeme využít. Kontaktujte nás v tomto případě na tel. 777 964 763.

Hlavní dárci a partneři