Centrum denních služeb

CDS navštěvují děti a mladí dospělí se zdravotním postižením (tělesným, mentálním i kombinovaným, Downovým syndromem, autismem, DMO aj.) Nabízíme jim aktivity zaměřené na rozvoj jejich soběstačnosti, dovedností a zájmů.

Víc informací o CDS

Nízkoprahový klub Pacific

Klub Pacific poskytuje služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, kteří tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností.

Víc informací o NZDM Pacific

Sociálně aktivizační služba

Podstatou sociálně aktivizační služby (zkráceně SAS) je většinou dlouhodobé doprovázení ohrožených rodin formou poradenství rodičů, rozvoje dovedností dětí i  vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky.

Víc informací o SAS

Chata Lužanka

Lužanka je v rámci ČR prvním zařízením pro odpočinek rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním, které postupně přizpůsobujeme jejich specifickým potřebám. Myslíme nejen na bezbariérovost, ale i na bezpečnostní prvky, navigační systém či odhlučnění pokojů, aby na chatu mohlo jezdit co nejvíce rodin s dětmi s nejrůznějším typem postižení.

Víc informací o Lužance

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel