Staráme se o hezké dětství i dospívání dětí se zdravotním a sociokulturním znevýhodněním. Odmala jim tvoříme základ dobré budoucnosti tak, že rozvíjíme jejich schopnosti, samostatnost a sebevědomí. Současně usnadňujeme život rodičům a dalším pečujícím osobám.

Naše služby

Centrum denních služeb (CDS) navštěvují děti a mladí dospělí se zdravotním postižením (tělesným, mentálním i kombinovaným, Downovým syndromem, autismem, DMO aj.) Nabízíme jim aktivity zaměřené na rozvoj jejich soběstačnosti, dovedností a zájmů.
 

Nízkoprahový klub Pacific poskytuje služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, kteří tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období nebo se dostávají do konfliktu se společností.
 

Podstatou sociálně aktivizační služby (SAS) je většinou dlouhodobé doprovázení ohrožených rodin formou poradenství rodičů, rozvoje dovedností dětí i  vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky.
 

Výše uvedené služby jsou realizovány v Komunitním centru Motýlek v Praze na Černém Mostě, některé i terénní formou v bydlišti klientů apod. Pokud se chcete seznámit s našimi službami osobně, můžete si s námi domluvit návštěvu na e-mailu: motylek@motylek.org.

Chatu Lužanka provozuje Komunitní centrum Motýlek na principu sociálního podnikání. Ubytujete se zde za férovou cenu a  také díky Vám budou její služby dostupné i pro rodiny, které pečují o  děti se zdravotním znevýhodněním. Lužanka se nachází v malebné vesnici Horní Světlá, v srdci chráněné krajinné oblasti Lužických hor.

Historie Motýlku

Pro naše klienty jsme tu už 20 let. Komunitní centrum Motýlek jsme založili s cílem podporovat děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiče. Zanedlouho jsme reagovali i na další potřeby komunity a rozšířili jsme poskytované služby o pomoc dětem a dospívajícím, kteří jsou znevýhodněni sociálně.

Víc o historii Motýlku

Získaná ocenění a certifikáty, členství

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel