aktuální informace

Základní informace

Nízkoprahový klub, odborně Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (zkráceně NZDM) je určen dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života.

Cílem je umožnit návštěvníkům lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Jsme preventivní sociální službou pro děti a mládež s týmem kvalifikovaných a přátelských pracovníků. Nabízíme plno příležitostí pro smysluplné trávení volného času a zároveň zajišťujeme bezpečné prostředí v klubu. Nejen, že zde Vaše děti mohou zažít zábavu a zkusit nové věci, ale klademe důraz i na preventivní přesah aktivit a snažíme se zvyšovat u dětí jejich schopnosti a dovednosti.

Veřejný závazek Pacificu

Naše poslání

Nízkoprahový klub Pacific nabízí služby dětem a mládeži z pražského sídliště Černý Most a okolí, které tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období, chovají se rizikově nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt a poskytujeme jim podporu při řešení jejich těžkostí. Rozvíjíme jejich dovednosti, pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a začlenění do společnosti. Služby klubu jsou zdarma a pro ty, kdo pomoc v těchto oblastech potřebují.

Přijď si k nám popovídat, pobavit se nebo třeba napsat úkol, můžeš s námi na výlety nebo tu třeba posedět s kámoši. Najdeš u nás pochopení.

Těší se na Tebe Bára, Kamil, Terka a Magda

Komu jsou naše služby určeny

Do Pacificu mohou chodit děti a mládež od 6 do 18 let, kteří mají vazbu na Černý Most a okolí, když jsou ohrožení různými riziky, cítí se sami, chtěli by poznat nové kamarády a také, když řeší nějaké potíže nebo jim případně problémy a starosti hrozí, mají málo příležitostí pro smysluplné trávení volného času.

Jsme tu i pro mládež ve věku 19 – 26 let, těmto klientům poskytujeme podporu výhradně při řešení jejich aktuální nepříznivé sociální situace spočívající v řešení konkrétního problému. Děje se tak především formou sociálního poradenství.

Přijď k nám, pokud:

 • potřebuješ poradit nebo podpořit v jednání s rodiči, školou, úřady, lékaři…,
 • si potřebuješ popovídat, svěřit se a nemáš komu,
 • máš trable ve škole, s kámoši, doma nebo s láskou,
 • hledáš prostor pro své nápady a názory,
 • chceš poznat nové lidi a vyzkoušet si nové věci,
 • se nudíš a chtěl bys něco zažít.

Přidej se k nám

Co je naším cílem

Pracovníci usilují o to, aby klubáci:

 • svým chováním v klubu ani mimo něj neubližovali sobě nebo někomu jinému,
 • žili život podle základních společenských pravidel,
 • mohli ve volném čase dělat to, co je baví, v čem jsou dobří,
 • měli kamarády,
 • našli v klubu podporu a pochopení a naučili se zvládat své starosti a těžkosti,
 • uměli to, co stejně staří kamarádi, naučili se v klubu, co potřebují,
 • měli naplněny základní materiální a citové potřeby a měli dostatek pozornosti a podnětů a pozitivní vzor ve svém okolí.

Kdy máme otevřeno

  Provozní doba: Cílová skupina:
pondělí: 14:00 – 18:00 klub je otevřen pro mládež od 13 do 18 let
úterý: 13:00 – 17:00 klub je otevřen pro děti od 6 do 12 let
středa: 13:00 – 18:00 klub je otevřen pro všechny od 6 do 18 let
čtvrtek: 14:00 – 18:00 Klub otevřen pro individuální konzultace a doučování, pracovníci působí v terénu. Doporučujeme objednat se, abyste nemuseli čekat (osobně, telefonicky, po FB).
pátek: 12:30 – 15:30 klub je otevřen pro všechny od 6 do 18 let

Po předchozí domluvě lze individuálně využít službu i mimo otevírací hodiny (např. potřebuješ nutně něco rychle vyřešit, poradit s naléhavým problémem, pomoci s něčím do školy).

O školních prázdninách může být otvírací doba pozměněna. Informace o změnách najdeš zde, v prostorách klubu, na klubovém facebooku, nebo se ptej pracovníků.

Naše služba očima klientů

 • „Na opuštěný ostrov bych si vzala určitě celý Pacific.“
 • „Chodím sem ráda, protože mně berou takovou, jaká jsem.“
 • „V Pacificu se nebojím popovídat si, když se něco děje.“
 • „Pracovník Pacificu je můj kamarád.“
 • „Na svý trable nejsem díky Pacificu sám.“
 • Od maminky klienta: „Syn je šťastný, že má kamarády a je si teď sebou víc jistý. Díky, že jste.“

Články

Zpřístupnění chaty Lužanka

Budujeme první zařízení pro odpočinek rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním v rámci ČR. Chatu postupně přizpůsobujeme jejich specifickým potřebám, protože běžná zařízení nejsou na tento účel přizpůsobena.

Nové vybavení Lužanky

Díky podpoře Raiffeisenbank, a.s. a společnosti Zeppelin CZ s.r.o. jsme pořídili nové vybavení na chatu Lužanka, kde organizujeme pobyty pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením.

Konzultační místnost

Místnost byla začátkem června 2021 dokončena a odevzdána k užívání pracovníkům klubu Pacific. Děkujeme všem, kteří pomohli a přispěli na realizaci!

Krizový fond

Za dobu epidemie koronaviru jsme potřebným dětem v době uzavření školních jídelen zdarma rozdali 1.275 obědů. Nemohli bychom tak učinit bez vás, laskavých dárců, kteří jste nám na obědy pro děti přispěli. Děkujeme, že pomáháte s námi, i za vyjádření podpory v našem úsilí!

Přispějte z portálu
Darujme.cz

Chci darovat organizaci
Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

250 Kč
500 Kč
1000 Kč

Darujme logo

Finanční
dar

PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE nabízíme uzavření darovací smlouvy i možnost dojednání účelu využití darovaných prostředků. Takový dar můžete poslat na běžný účet 113527036/5500.

ANONYMNÍ DARY prosím zasílejte na náš sbírkový účet 262427178/ 0300. Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

Více informací o možnostech darování

Hmotný
dar

Budeme Vám vděčni i za materiální dary, které by nám pomohly v práci s našimi dětmi nebo uspořily náklady na provoz našeho zařízení. I na tuto formu daru Vám samozřejmě můžeme vystavit darovací smlouvu. Prosíme, domluvte se s námi předem o tom, zda vámi nabízený dar můžeme využít. Kontaktujte nás v tomto případě na tel. 777 964 763.

Hlavní dárci a partneři