Základní informace

Nízkoprahový klub, odborně Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (zkráceně NZDM) je sociální službou, která se zaměřuje na děti a mladé lidi ve věku od 6 do 26 let.

Naše služba je otevřená všem, kdo potřebují podporu, porozumění a možnost řešit své problémy. Jsme tu pro děti a mladé lidi, abychom společně s nimi hledali cesty k pozitivní změně v jejich životě.

 

Co nabízíme?

 • Navázání a udržování kontaktu: Snažíme se aktivně komunikovat s klienty/kami, aby se necítili osamělí a mohli se na nás obracet a měli k pracovníkům/cím důvěru.
 • Poradenství: Klienti/ky mohou přijít a požádat o pomoc, radu nebo jinou podporu. Společně hledáme řešení jejich situace. Informujeme klienty/ky o možnostech, které mají k dispozici a pomáháme jim orientovat se ve svém sociálním prostředí.
 • Individuální práce: Pracujeme na konkrétních dlouhodobějších změnách v životě klientů/ek. S klienty/kami se zaměříme na jejich potřeby, například zvládnutí školy, zlepšení vztahů v rodině nebo hledání práce. Máme tým kvalifikovaných pracovníků/ic, kteří poskytují odbornou podporu a poradenství.
 • Pomoc v případě krize: V náhlých negativních situacích poskytujeme základní podporu. Pomáháme zmírnit akutní emoce a případně kontaktovat odborníka.
 • Vyhledávání informací a kontaktů: Pomáháme návštěvníkům najít informace o učilištích, středních školách, brigádách, zdravotní péči a dalších službách. Můžeme je také doprovodit nebo asistovat při jednání s institucemi.
 • Preventivní přesah aktivit: Na klubu se probírají preventivní témata, jako je bezpečné chování na internetu, finanční gramotnost, duševní zdraví a další. Aktivity jsou zábavné a probíhají formou interakce, výtvarných činností, diskuzí s klienty/kami a praktických nácviků.
 • Bezpečný prostor: Poskytujeme prostředí, kde se klienti/ky cítí bezpečně a respektováni.
 • Rozvoj dovedností: Díky různorodým aktivitám u klientů/ek rozvíjíme jejich motorické a sociální schopnosti, logické myšlení atd.
 • Terénní sociální práce ve škole: Pracovníci/ce klubu Pacific pravidelně docházejí do ZŠ Bratří Venclíků a žákům a žákyním poskytují sociální poradenství.
 • Spolupráce se školami: S dalšími školami jsme v kontaktu a pedagogové a pedagožky naši službu svým žákům a žačkám doporučují. Umíme přijít v případě potřeby na první jednání s dětmi a mladými lidmi přímo škol.
 • Akce mimo klub: S klienty/kami vyrážíme na výlety (např. aquapark, kino, jump park, bowling aj.), kde mohou získat nové zážitky, poznat jiná místa, posilovat své sociální dovednosti. Vstupné na akce hradí klub.
 • Podpora a vytváření podmínek pro sociální začlenění: Pomáháme klientům/kám zapojit se do společnosti a řešit jejich nepříznivou situaci.
 • Jednání s úřady a institucemi: Pomáháme klientům s komunikací s úřady, vyřizováním dokumentů, právními otázkami a dalšími administrativními záležitostmi.

 

S čím se na nás klienti/ky obrací?

 • Rodinné vztahy: Mnoho klientů/ek hledá podporu při řešení konfliktů v rodině, rozvodových situacích nebo dalších problémech v rodině.
 • Školní stres a problémy: Děti a mladí lidé se často setkávají s tlakem ve škole, šikanou, obtížemi s učením nebo nízkým sebevědomím.
 • Emocionální a psychické zdraví: Klienti/ky se na nás obrací s úzkostí, depresemi, stresovými situacemi nebo potřebou porozumět svým emocím.
 • Sociální izolace: Někteří mladí lidé se cítí osamělí nebo mají problémy s navazováním vztahů s vrstevníky.
 • Závislosti: Pomáháme klientům/kám, kteří se potýkají s látkovými i nelátkovými závislostmi.
 • Sexuální identita a orientace: Mladí lidé hledají podporu při objevování své sexuální identity, přijímání sebe samých a řešení otázek týkajících se sexuality.
 • Zneužívání a násilí: Pomáháme klientům/kám, kteří prošli fyzickým, emocionálním nebo sexuálním zneužíváním. Nabízíme bezpečné místo pro sdílení jejich zkušeností.
 • Dospívání a změny: Mladí lidé se potýkají s mnoha změnami v období dospívání. Snažíme se jim pomoci porozumět těmto změnám a zvládat je.
 • Samostatnost a životní dovednosti: Klienti/ky se zajímají o to, jak se stát samostatnými, jak zvládat finance, hledat práci a řešit každodenní situace.

Těší se na Tebe Bára, Kamil, Terka a Magda

Veřejný závazek Pacificu

Co je naším cílem

Pracovníci usilují o to, aby klubáci:

 • svým chováním v klubu ani mimo něj neubližovali sobě nebo někomu jinému,
 • žili život podle základních společenských pravidel,
 • mohli ve volném čase dělat to, co je baví, v čem jsou dobří,
 • měli kamarády,
 • našli v klubu podporu a pochopení a naučili se zvládat své starosti a těžkosti,
 • uměli to, co stejně staří kamarádi, naučili se v klubu, co potřebují,
 • měli naplněny základní materiální a citové potřeby a měli dostatek pozornosti a podnětů a pozitivní vzor ve svém okolí.

Kdy máme otevřeno

  Provozní doba: Cílová skupina:
pondělí: 14:00 – 18:00 klub je otevřen pro mládež od 13 do 18 let
úterý: 13:00 – 17:00 klub je otevřen pro děti od 6 do 12 let
středa: 13:00 – 18:00 klub je otevřen pro všechny od 6 do 18 let
čtvrtek: 14:00 – 18:00 Klub otevřen pro individuální konzultace a doučování, pracovníci působí v terénu. Doporučujeme objednat se, abyste nemuseli čekat (osobně, telefonicky, po FB).
pátek: 12:30 – 15:30 klub je otevřen pro všechny od 6 do 18 let

Děti a dospívající od 6 do 18 let, mohou přijít kdykoliv během otevírací doby do Pacificu, nebo se objednat na individuální konzultaci.

Mladí lidé od 19 do 26 let, se objednávají na na individuální konzultaci s pracovníkem/cí.

O školních prázdninách může být otevírací doba pozměněna. Informace o změnách najdete zde, v prostorách klubu, na našem facebooku a instagramu, nebo se informujte o pracovníků.

Naše služba očima klientů

 • „Na opuštěný ostrov bych si vzala určitě celý Pacific.“
 • „Chodím sem ráda, protože mně berou takovou, jaká jsem.“
 • „V Pacificu se nebojím popovídat si, když se něco děje.“
 • „Pracovník Pacificu je můj kamarád.“
 • „Na svý trable nejsem díky Pacificu sám.“
 • Od maminky klienta: „Syn je šťastný, že má kamarády a je si teď sebou víc jistý. Díky, že jste.“

Články

Zpřístupnění chaty Lužanka

Budujeme první zařízení pro odpočinek rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním v rámci ČR. Chatu postupně přizpůsobujeme jejich specifickým potřebám, protože běžná zařízení nejsou na tento účel přizpůsobena.

Nové vybavení Lužanky

Díky podpoře Raiffeisenbank, a.s. a společnosti Zeppelin CZ s.r.o. jsme pořídili nové vybavení na chatu Lužanka, kde organizujeme pobyty pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením.

Konzultační místnost

Místnost byla začátkem června 2021 dokončena a odevzdána k užívání pracovníkům klubu Pacific. Děkujeme všem, kteří pomohli a přispěli na realizaci!

Krizový fond

Za dobu epidemie koronaviru jsme potřebným dětem v době uzavření školních jídelen zdarma rozdali 1.275 obědů. Nemohli bychom tak učinit bez vás, laskavých dárců, kteří jste nám na obědy pro děti přispěli. Děkujeme, že pomáháte s námi, i za vyjádření podpory v našem úsilí!

Přispějte z portálu
Darujme.cz

Chci darovat organizaci
Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

250 Kč
500 Kč
1000 Kč

Darujme logo

Finanční
dar

PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE nabízíme uzavření darovací smlouvy i možnost dojednání účelu využití darovaných prostředků. Takový dar můžete poslat na běžný účet 113527036/5500.

ANONYMNÍ DARY prosím zasílejte na náš sbírkový účet 262427178/ 0300. Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

Více informací o možnostech darování

Hmotný
dar

Budeme Vám vděčni i za materiální dary, které by nám pomohly v práci s našimi dětmi nebo uspořily náklady na provoz našeho zařízení. I na tuto formu daru Vám samozřejmě můžeme vystavit darovací smlouvu. Prosíme, domluvte se s námi předem o tom, zda vámi nabízený dar můžeme využít. Kontaktujte nás v tomto případě na tel. 777 964 763.

Hlavní dárci a partneři