Firemním dárcům můžeme nabídnout zveřejnění jejich loga s poděkováním na webových stránkách motylek.org a ve výroční zprávě KC Motýlek a na třech vývěskách Motýlku, které jsou umístěny v Praze na Černém Mostě.

Informace k odečtu hodnoty daru ze základu daně

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)
(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů v případě že, úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Legislativní novinky roku 2021

Možnost snížit základ daně o poskytnuté dary až do 30% základu daně

Jedná se o novelizaci zákona o daních z příjmů, nicméně má široký dopad na neziskové organizace, kde individuální dárcovství bývá jedním ze základních kamenů fundraisingu, proto změnu zařazujeme do oblasti obecných ekonomických změn. Změna zatím ve Sbírce zákonů nevyšla, nicméně očekává se, že vyjde během krátké doby a bude možné ji pro zdaňovací období roku 2020 použít.

Fyzické osoby budou moci snížit základ daně až o 30% ve zdaňovacích obdobích kalendářních let 2020 a 2021 a právnické osoby budou moci snížit základ daně také o 30%, a to ve zdaňovacích obdobích, která skončila v období od 1.3.2020 do 28.2.2022.

ZDROJ: 22HLAVs.r.o.
 

Možnosti individuálního dárcovství

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel