Aktuální program

 

 

 

 

 

Jaké služby a programy nabízíme:

 

 • Navázání a udržování kontaktu: Snažíme se aktivně komunikovat s klienty/kami, aby se necítili osamělí a mohli se na nás obracet a měli k pracovníkům/cím důvěru.
 • Poradenství: Klienti/ky mohou přijít a požádat o pomoc, radu nebo jinou podporu. Společně hledáme řešení jejich situace. Informujeme klienty/ky o možnostech, které mají k dispozici a pomáháme jim orientovat se ve svém sociálním prostředí.
 • Individuální práce: Pracujeme na konkrétních dlouhodobějších změnách v životě klientů/ek. S klienty/kami se zaměříme na jejich potřeby, například zvládnutí školy, zlepšení vztahů v rodině nebo hledání práce. Máme tým kvalifikovaných pracovníků/ic, kteří poskytují odbornou podporu a poradenství.
 • Pomoc v případě krize: V náhlých negativních situacích poskytujeme základní podporu. Pomáháme zmírnit akutní emoce a případně kontaktovat odborníka.
 • Vyhledávání informací a kontaktů: Pomáháme návštěvníkům najít informace o učilištích, středních školách, brigádách, zdravotní péči a dalších službách. Můžeme je také doprovodit nebo asistovat při jednání s institucemi.
 • Preventivní přesah aktivit: Na klubu se probírají preventivní témata, jako je bezpečné chování na internetu, finanční gramotnost, duševní zdraví a další. Aktivity jsou zábavné a probíhají formou interakce, výtvarných činností, diskuzí s klienty/kami a praktických nácviků.
 • Bezpečný prostor: Poskytujeme prostředí, kde se klienti/ky cítí bezpečně a respektováni.
 • Rozvoj dovedností: Díky různorodým aktivitám u klientů/ek rozvíjíme jejich motorické a sociální schopnosti, logické myšlení atd.
 • Terénní sociální práce ve škole: Pracovníci/ce klubu Pacific pravidelně docházejí do ZŠ Bratří Venclíků a žákům a žákyním poskytují sociální poradenství.
 • Spolupráce se školami: S dalšími školami jsme v kontaktu a pedagogové a pedagožky naši službu svým žákům a žačkám doporučují. Umíme přijít v případě potřeby na první jednání s dětmi a mladými lidmi přímo škol.
 • Akce mimo klub: S klienty/kami vyrážíme na výlety (např. aquapark, kino, jump park, bowling aj.), kde mohou získat nové zážitky, poznat jiná místa, posilovat své sociální dovednosti. Vstupné na akce hradí klub.
 • Podpora a vytváření podmínek pro sociální začlenění: Pomáháme klientům/kám zapojit se do společnosti a řešit jejich nepříznivou situaci.
 • Jednání s úřady a institucemi: Pomáháme klientům s komunikací s úřady, vyřizováním dokumentů, právními otázkami a dalšími administrativními záležitostmi.

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel