Aktuální program

 

Jaké služby a programy nabízíme:

 • VOLNOČASOVÉ AKCE – na klubu si návštěvníci mohou vyzkoušet nejrůznější výtvarné činnosti s různorodými technikami a materiály, zapojit se do sportovních aktivit jak v prostředí klubu, tak i mimo něj (např. Nízkoprahová liga férového fotbalu), zamuzicírovat si (k dispozici máme bubny, klávesy, mikrofony a další), chodit na kroužek vaření, divadelní odpoledne, nebo na filmové kluby. Návštěvníci se podílejí na vytváření programu a sami mohou navrhovat, co by rádi dělali, nebo co nového by rádi zkusili.
 • AKCE MIMO KLUB – s návštěvníky vyrážíme na výlety (např. aquapark, kino, jump park, bowling aj.), kde mohou klubáci získat nové zážitky, poznat jiná místa. Vstupné na akce hradí klub.
 • PŮJČOVNA – v klubu je možnost si  půjčit některé klubové vybavení domů. Oblíbenými výpůjčkami jsou stolní hry, knihy, sportovní náčiní.
 • PREVENTIVNÍ PROGRAMY – na klubu probíráme i preventivní témata např. kvůli bezpečí a zdraví našich návštěvníků. Každý měsíc je v duchu nějakého z nich (např. předcházení šikaně, bezpečné chování na internetu, finanční gramotnost, návykové látky, týmová spolupráce ve skupině apod.). Program plánujeme předem, ale snažíme se reagovat i na aktuální dění na klubu. Preventivní aktivity probíhají Tyto preventivní aktivity probíhají nejčastěji zábavnou formou her, výtvarných činností, diskuzemi s klubáky.
 • POMÁHÁME SE ŠKOLNÍ PŘÍPRAVOU – návštěvníci klubu za námi mohou přijít jednorázově s úkolem, se školní látkou, které nerozumí, ale můžeme se domluvit i na pravidelném doučování.
 • BEZPEČNÝ PROSTOR - poskytujeme návštěvníkům prostor, ve kterém mohou pobýt, smysluplně trávit svůj volný čas a realizovat vlastní aktivity s přáteli.
 • ROZVÍJÍME DOVEDNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ – díky budování vztahů mezi pracovníkem a dítětem společně hledáme a upevňujeme hranice, to samé platí ve vztazích mezi samotnými návštěvníky klubu. Podporujeme návštěvníky k vyjadřování jejich potřeb a očekávání a k využívání nabídky služeb. Díky volnočasovým aktivitám u dětí rozvíjíme jejich motorické schopnosti i logické myšlení.
 • PORADENSTVÍ – vytváříme podmínky pro to, aby návštěvník klubu měl k pracovníkům důvěru, mohl přijít a požádat o pomoc, radu, nebo jinou podporu, společně s ní hledáme řešení jeho situace.
 • INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE – pracujeme na konkrétních dlouhodobějších změnách v životě klientů. Společně s klubákem/klubačkou vymyslíme, na co bychom se chtěli zaměřit (např. na zlepšení známek ve škole, vztahů v rodině, které může ovlivnit nebo s kamarády; na nalezení práce, přestup na jinou školu apod.) a jakými jednotlivými kroky může s naší podporou změny dosáhnout.
 • POMOC V PŘÍPADĚ KRIZE - v případě náhlých, negativních situací a zážitků, prožívání silných emocí jako strach, úzkost, vztek poskytujeme návštěvníkům základní podporu, pomáháme jim zmírnit akutní emoce a v případě potřeby pomůžeme kontaktovat konkrétního odborníka.
 • Návštěvníkům pomáháme VYHLEDAT INFORMACE A KONTAKTY - např. kontakty na učiliště a střední školy, poskytovatele brigád, kontakty na jiné služby, cenově dostupné kroužky v místě bydliště atd.
 • Návštěvníci mají možnost využít pro hledání informací internet. V případě zájmu jim návštěvníka pomáháme ZKONTAKTOVAT JINOU INSTITUCI NEBO SLUŽBU (např. školu, lékaře apod.), případně jsme mu oporou v situaci, kdy je kontaktuje sám. Návštěvníci pomohou také obrátit na pracovníka, aby je doprovodil do této instituce, případně asistoval při jednání s ní.
 • TERENNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ŠKOLE – pracovníci klubu Pacific pravidelně docházejí do ZŠ Bratří Venclíků a žákům a žákyním nabízejí sociální poradenství.

Hlavní dárci a partneři

Globus
Pepsi
ComAp
Zyxel
Activa
MČ Praha
Albert
Centrum ČM