Popis

Skupinová aktivita probíhající převážně mimo prostory KC Motýlek. Jejím smyslem je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a trénink či upevňování sociálních dovedností v reálných situacích, jejichž zvládnutí je nezbytné mj. pro to, aby klienti byli lépe přijímáni většinovou společností. Probíhá formou návštěv různých společenských a kulturních zařízení (např. muzeí, galerií, kaváren, kulturních památek, společenských, sportovních a volnočasových akcí).

Délka aktivity je cca 150 - 240 minut (dle charakteru a samotného průběhu akce). Pracovníci se s klienty setkávají v prostorách KC Motýlek, odkud společně odchází. Aktivita končí u metra Rajská zahrada, kde se klienti setkávají se svými rodiči nebo asistenty. Náplní aktivity mohou být také tematicky zaměřená odpoledne v prostorách KC Motýlek.

Hlavní přínos

 • začlenění do společnosti prostřednictvím možnosti a dovednosti využívat běžně dostupné služby,
 • aktivní trávení volného času prostřednictvím smysluplné činnosti,
 • kontakt s vrstevníky,
 • rozpoznání vlastních zájmů a oblíbených aktivit,
 • nácvik dovedností spojených s návštěvou kulturně-společenského prostředí – např. využití MHD, zakoupení vstupenek, objednávání občerstvení v kavárně apod..

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

 • dovednost využívat běžných veřejných služeb – např. nákup občerstvení, návštěva obchodu, společenské a kulturní akce, muzea, galerie, výstavy, kulturní památky, sportovní aktivity, cestování veřejnou dopravou,
 • zvládnutí bezpečného a ohleduplného pohybu na pozemních komunikacích - chodníky, přechody, nástupiště, zastávky apod.,
 • osvojení si sociálně přijatelného chování v prostředcích MHD a ve veřejných prostorách,
 • zvládnutí jednoduchého nákupu - u stánku, objednání a zaplacení občerstvení v kavárně aj., nákup vstupenky apod.,
 • získat přehled o možnostech trávení volného času poznáváním nových aktivit, objevit pro sebe nové zájmy, kterým se může věnovat ve svém volném čase,
 • aktivní trávení volného času a možnost využívat běžně dostupné služby pro veřejnost,
 • všestranný rozvoj osobnosti - rozumové schopnosti, emoce, pohyb, komunikace, sociální dovednosti,
 • navazování a rozvoj přátelských vztahů s ostatními účastníky aktivity.

Harmonogram aktivity:

 • Společná cesta MHD na místo konání
 • Návštěva kulturně společenského zařízení
 • Společná cesta MHD zpět na metro Rajská zahrada

Upřesnění cílové skupiny

Aktivita je určena pro klienty od 10 let.

Doplňující informace

Podmínky Schopnost spolupráce, respektování pokynů pracovníků, vhodné chování ve veřejných prostorách.
Potřebné vlastní pomůcky vhodné oblečení dle počasí a typu akce, malá svačina, pití, karta ZTP, pokud ji klient vlastní
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných klientů Aktivita je určena maximálně pro 10 klientů.
Místo mimo prostory KC Motýlek případně i v KC
Personální zajištění pracovníci a dobrovolníci KC Motýlek
Poplatek 100,-Kč / hodinu (nebo 50,-Kč / hod v případě, že doba využívání služby v daný den přesáhne 4 hodiny)
Účast dobrovolníků ano
Termín

 

úterý 

od 14:00 do 18:00 ( maximální možný příchod do 14:30)

 

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel