Popis aktivity

Aktivita si klade za cíl, seznámit klienty s bezpečným a funkčním používáním jednoduchého pracovního náčiní a nářadí, zapojit je do drobných oprav a činností, které je dobré umět pro zajištění běžného technického provozu domácnosti (šroubování, vrtání, zatloukání, natírání, lepení, výměna žárovek, sestavování nábytku atd). Klienti si na aktivitě osvojí dovednosti, které následně budou moci využít v domácím či jiném prostředí, což je podpoří v samostatnosti a zvýší jejich sebevědomí.
Neméně důležitý je také pobyt v pánském kolektivu vrstevníků.

Upřesnění cílové skupiny

Jedná se o pravidelnou skupinovou aktivitu, na kterou se přijímají klienti od cca 14 let, jimž jejich typ a hloubka zdravotního postižení neznemožňuje provádět výše uvedené činnosti. Podmínkou je spolupráce a aktivní zapojení klienta. Aktivita probíhá v prostorách KC Motýlek či v přilehlé zahradě.

Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří dospívající s diagnózami např. Downův syndrom,
dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Přínos a cíle aktivity

Získání výše uvedených praktických dovedností, které klientovi umožní zvládnout běžné jednoduché technické práce v domácnosti, snižuje míru závislosti na pomoci okolí, zvyšuje pocit vlastní hodnoty a tím spokojenosti a sebevědomí.

Lidé s postižením ať už bydlí v dospělosti s rodiči nebo ve chráněném bydlení jsou většinou v oblasti technického zabezpečení domácnosti závislí zcela na okolí. Je však mnoho dovedností, které by mnozí z nich dokázali nabýt při trpělivém opakovaném nácviku do takové míry, že by je následně zvládali provádět i běžných životních situacích.

Zvláště právě u mužů je schopnost úspěšně vyřešit technické problémy významným faktorem podporujícím zdravé sebevědomí a radost. Náplň aktivity je koncipována tak, aby pojmula co nejširší spektrum jednoduchých řemeslných či údržbářských činností, se kterými se člověk v chodu domácnosti nejčastěji setkává. Velká pozornost je přitom věnována bezpečnosti při práci s nástroji či elektrickým nářadím, tak aby se co nejvíce snížilo riziko úrazu.

Doplňující informace

Podmínky klient zvládne samostatný pobyt v kolektivu a jeho postížení mu umožní práci s nářadím
Potřeby pracovní oděv
Počet zúčastněných klientů maximální kapacita 6 klientů
Místo Komunitní centrum Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Poplatek 100,-Kč / 60 min (účtováno po minutách, dle skutečné doby účasti na aktivitě)
Účast dobrovolníků možná
Termín středa 14:30 - 17:00
Vedoucí aktivity Vladimír Jelen

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel