Popis

Aktivita Klub pro rozvoj praktických dovedností probíhá paralelně pro dvě skupiny klientů rozdělených dle věku a míry potřebné podpory. V klubu se klienti věnují činnostem, které cíleně rozvíjejí jejich dovednosti. Pravidelnou oblíbenou aktivitou je společná příprava jednoduchých pokrmů podle zjednodušených kuchařských receptů, při které se klienti učí rozpoznávat kuchyňské náčiní a bezpečně ho použít. Klienti na klubu nacvičují i další praktické sebeobslužné dovednosti potřebné pro zvýšení soběstačnosti (např. nakupování, oblékání zástěry, úklid, žehlení). Součástí nácviku je podpora komunikačních dovedností, schopnosti spolupráce, sociálních dovedností (schopnost požádat o radu, domluvit se na postupu apod.), rozumových schopností.

Klientům je věnována individuální podpora dle jejich aktuálních potřeb.

Hlavní přínos

 • získávání praktických dovedností a schopností zábavnou formou,
 • možnost smysluplného trávení volného času v kolektivu díky zajištění vhodných podmínek,
 • rozvoj samostatnosti a dovedností klienta,
 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností,
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky,
 • rozvoj rozumových schopností,
 • podpora koncentrace.

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

 • rozvoj jemné motoriky – správný úchop, zlepšování jednotlivých úchopů, krájení nožem, zapínání knoflíků, zipů a vázání uzlu, tkaniček apod.,
 • dovednost připravit jednoduché pokrmy (dovednost používat kuchyňské náčiní – nůž, škrabka, vařečka, metla atd., kuchyňské přístroje – sporák, trouba, mixér, váha, toustovač, varná konvice, apod.,
 • vařit podle zjednodušeného návodného receptu v podobě srozumitelné klientům s handicapem,
 • připravit si jednoduchou svačinu – krájení, namazání chleba, příprava studeného a teplého nápoje,
 • upevnění hygienických návyků při přípravě pokrmů,
 • prostírání, mytí a utírání nádobí, úklid kuchyně, zametení, třídění odpadu,
 • rozvoj rozumových schopností – pojmenování kuchyňského náčiní a surovin, trénování počítání, pojmy z oblasti prostorové orientace, procvičování paměti při zapamatování si postupu přípravy pokrmů apod.,
 • zlepšování koncentrace – dovednost soustředit se a setrvat u dané činnosti, dokončit úkol,
 • posilování dovednosti vybrat si z nabídky, rozhodnout se,
 • rozvoj komunikace a sociálních dovedností – podpora dobré výslovnosti a srozumitelnosti řeči, vedení dialogu, odpovídání celou větou, kladení otázek, společensky přijatelné chování, způsob komunikace s lidmi (společenské „fráze“, intonace, témata, postoje a gesta, dodržování osobní zóny, udržení očního kontaktu, pozdravy, dovednost požádat o pomoc, vypůjčit si něco, omluvit se, připojit se k někomu a společně si hrát), dovednost spolupráce (počkat, respektovat pravidla aktivity, zvládnutí prohry při společenské hře), trénink chování v běžných situacích,
 • upevnění společensky vhodného chování při společném stolování,
 • podpora sebevědomí klientů díky nabytým dovednostem.

Upřesnění cílové skupiny:

Klienti od osmi let (záleží na individuálním posouzení a aktuálním složení skupiny). Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a mladí dospělí s diagnózami např. Downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Doplňující informace

Podmínky klient zvládne samostatný pobyt v kolektivu a dodržovat základní hygienická pravidla
Potřebné vlastní pomůcky vhodný oděv na převlečení
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných dětí maximálně 17 (konečný počet je závislý na celkové míře potřebné podpory jednotlivým klientům)
Místo KC Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Účast dobrovolníků ano
Poplatek 100,- Kč / 60 minut   
(konkrétní čas, po který jsou klienti v klubu se dojednává s rodiči při sepsání dohody o poskytování služby)
Termín pondělí 13:30 – 17:00

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel