Popis

Tato aktivita nabízí pomoc dospívajícím klientům zorientovat se v nabídce možného budoucího pracovního uplatnění a s tím spojeného vhodného výběru školy nebo učebního oboru. Zároveň se zde věnujeme nácvikům dílčích pracovních i souvisejících sociálních dovedností.

Upřesnění cílové skupiny

Klienti ve věku od 14 let, kteří jsou schopni samostatné spolupráce s vedoucími aktivity.

Hlavní přínos a cíle

Získat informace, které mohou pomoci při výběru školy, učiliště, oboru a práce, kterou by mohl klient v budoucnu vykonávat.

 Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

  • získat informace, proč je vhodné pracovat, jaké výhody a povinnosti vykonávání zaměstnání přináší, jaké jsou možnosti uplatnění na trhu práce (např. seznámení se s vhodnými vybranými druhy zaměstnání, s jejich specifiky, výhodami, nevýhodami, riziky…), jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání v přípravě na povolání, jaké dovednosti a předpoklady jsou pro jednotlivá povolání důležité (např. dovednosti sebeobsluhy, dobrého hospodaření s časem, schopnost dopravit se do zaměstnání),
  • poznat hodnotu peněz a mít informace, jaká jsou osvědčená pravidla pro hospodaření s penězi,
  • získat informace o pravidlech komunikace (vedení rozhovoru, hlasový projev, odpovídání na otázky, umění naslouchat, žádost o pomoc, omluva, vhodné způsoby řešení konfliktu apod.) a vhodném a nevhodném chování na pracovišti,
  • vyzkoušet si pracovní činnosti a postupně získávat potřebné praktické dovednosti, které jsou nutné pro jednotlivá povolání (dle možností CDS),
  • mít možnost navštívit některé školy a učiliště, které na vybraná povolání studenty se speciálními potřebami připravují, a prakticky si vyzkoušet, co která profese obnáší,
  • mít možnost navštívit různá pracoviště, jak na otevřeném, tak na chráněném trhu práce,
  • vyzkoušet si příležitostně výrobu předmětů určených k prodeji (např. na vánočních trzích) a získat tak další pracovní dovednosti (kromě konkrétních pracovních dovedností např. respektování pokynů, soustředění, dodržování pracovního postupu a pečlivost vedoucí ke kvalitnímu výrobku, dokončení úkolu).

Doplňující informace

Účast rodičů ne
Počet zúčastněných klientů max. 8
Místo KC Motýlek, vybrané školy, učiliště a pracoviště
Cena 50,-Kč / 30 min
Účast dobrovolníků možná
Termín pátek 13:30-15:00 (při návštěvách odborných učilišť a pracovišť dle domluvy)

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel