Popis aktivity

Hudebně-pohybový klub nabízí širokou paletu možností propojení pohybu a hudby. V rámci aktivit se zaměřujeme na rytmizaci, klienti na hudebně-pohybovém klubu poznávají své pohybové možnosti, učí se pracovat s emocemi, nacvičují různé způsoby jejich vyjádření. Zaměřujeme se také na rozvoj hrubé a jemné motoriky, relaxaci při hudbě a podobně. Aktivita podporuje rozvoj komunikace, všech složek sluchového vnímání, orientace v prostoru a pohybové i  hudební improvizace. Klienti se učí nové písně, trénují tak svou paměť.

Při aktivitě využíváme kromě hry na tělo (tleskání, dupání, luskání, zvuky vytvářené ústy apod.) jednoduchých rytmických nástrojů (z nichž si  některé sami vyrábíme) i široký instrumentář rytmických a jednoduchých melodických hudebních nástrojů, které jsou v CDS k dispozici.

Využíváme také reprodukci na hudebních nosičích, videu. V případě, že je to vhodné a klienty odsouhlasené, používáme záznamových přístrojů pro zprostředkování zpětné vazby klientům.

Při všech činnostech dbáme na podporu co největší samostatnosti klientů, podporujeme je v procesu rozhodování, sociálních vztazích a schopnosti spolupráce a zvyšujeme tak jejich pocit sebejistoty a sebevědomí.

V poslední části hudebně-pohybového klubu (od 16:00 do 17:00 hodin) se s těmi klienty, u kterých to jejich typ a hloubka zdravotního postižení umožňuje, zaměřujeme na tanec (street dance) a upevňování tanečních kroků. Tato část ve velké míře přispívá ke zvýšení sebevědomí díky zvládnutí jednoduchých choreografií. Klienti mají možnost docházet i pouze na tuto část klubu.

Přínos

 • poznání nových možností sebevyjádření prostřednictvím hudby a pohybu,
 • rozvoj všech složek sluchového vnímání,
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky,
 • podpora vnímání rytmu,
 • poznávání vlastních emocí a způsobů, jak s nimi pracovat,
 • podpora řečové produkce, intonace a modulace řeči,
 • podpora vnímání vlastního těla, těla v prostoru,
 • rozvoj prostorové orientace,
 • učení se novým věcem zábavnou formou,
 • rozvoj schopnosti nápodoby,
 • smysluplné trávní volného času,
 • zapojení do kolektivu vrstevníků a vzájemná spolupráce.

Upřesnění cílové skupiny

Klienti od pěti let (záleží na aktuálním složení skupiny). Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a mladí dospělí s diagnózami např. Downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Doplňující informace

Podmínky klient zvládne samostatný pobyt v kolektivu
Potřebné vlastní pomůcky vhodný oděv na převlečení, obuv vhodná pro pohybové aktivity
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných klientů maximálně 10
Místo KC Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Účast dobrovolníků ano
Poplatek 50,- Kč / 30 minut (konkrétní doba, po kterou je klient na aktivitě, se dojednává s rodiči při sepsání dohody o poskytování služby)
Termín Čtvrtek 13:30 – 17:00.
 

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

Globus
Pepsi
ComAp
Zyxel
Activa
MČ Praha
Albert
Centrum ČM