Klientům sociálních služeb Motýlku i dalším osobám v náročné životní situaci, kterým se nedostává finančních prostředků na nákup potravin a hygienických potřeb, poskytujeme materiální pomoc.

Vítají ji početné rodiny i samoživitelé s dětmi, kterým jejich příjmy každý měsíc nepostačují na úhradu všech nákladů, ale dočasně i ti, kteří se do finanční tísně dostanou náhle, např. ve chvíli, kdy jim přijde vyúčtování energií s povinností doplatku v řádech mnoha tisíc, který nemají z čeho zaplatit. Při stále stoupajících životních nákladech je bohužel snadné dostat se do finanční tísně, a tak si vážíme spolupráce s Potravinovou bankou a toho, že jsme se mohli zapojit do projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“. Ten je financován z MPSV - Operačního programu Zaměstnanost plus a spolufinacován Evropskou unií.

„Ten, kdo to nezažil, si asi těžko dovede představit, jaké pocity zažívá máma, která nemá na jídlo pro své tři děti. Nikdy jsem si nemyslela, že se to zažiju na vlastní kůži. Pracuju a vůbec dělám, co můžu, ale s penězi, které dáme každý měsíc dohromady, prostě nejsme schopni vyjít. Potraviny, které dostáváme v Motýlku, jsou pro nás záchranou v hodně těžkých chvílích. Děkuju za tuto pomoc!“