Uměli byste vyžít v Praze s minimální mzdou? Je jednoduché zažádat si o příspěvek na bydlení? Víte na jaké služby se můžete obrátit, kdybyste se dostali do nepříznivé sociální situace?

Pro rodiče a kolemjdoucí budou připraveny workshopy a infostánek zaměřený na zvýšení dovedností a informovanosti v oblasti sociální podpory a služeb. Pro děti pak bude na plácku před klubem Pacific probíhat volnočasový program pro děti. Připraví si jej firma EKOO a půjde o nejrůznější hry a vyrábění.

Program se koná 20. září v rámci celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, který zaštiťuje Česká asociace streetwork.