Česká asociace Streetwork ocenila tým nízkoprahového klubu Pacific

Blahopřejeme týmu Pacifcu, který se probojoval mezi finalisty výroční ceny České asociace

Streetwork v kategorii „Tým roku 2022“ a odnesl si Čestné uznání za přínos v nízkoprahových

sociálních službách. Kolegům děkujeme za skvělou práci! Více se o jejich působení můžete dočíst zde.