Pracovníci Pacificu se těší ze skvělých výsledků auditu.
Pracovníci Pacificu se těší ze skvělých výsledků auditu.

Už potřetí jsme měli příležitost zažít hodnocení kvality služeb nízkoprahového klubu Pacific prostřednictvím auditu České asociace streetwork. Členem této střešní organizace může být jen ten, kdo je nositelem dobré praxe. S potěšením se s Vámi můžeme podělit o radostnou zprávu, že jsme opět dopadli na jedničku. Kritéria jsme splnili na 97% a dosáhli tak jednoho z nejlepších výsledků ze věcech hodnocených klubů v Praze.

Zajímá Vás, co se ocitlo ve zprávě auditorů? Tak čtěte dále, vytáhli jsme z ní pro Vás pár ukázek.

  • Zařízení poskytuje své služby v souladu s hodnotami České asociace streetwork.

  • Nízkoprahový klub Pacific je ukázkou dobré praxe. Tým je dlouhodobě stabilní, s velmi dobrými lidskými vztahy a profesionálními kompetencemi. Všichni pracovníci věnují své práci maximum úsilí, jsou proklientsky zaměření.

  • Služba je kompetentní směrem k řešení nepříznivé sociální situace klientů, ale i v “nadstavbových” aktivitách - pracovníci si např. sami řeší fundraising, který je ale na rozdíl od mnoha jiných organizací zaměřen na klienta, nikoliv na organizaci.

  • Stejně tak služba umí velmi neformálně i PR - v rámci prezentace a spolupráce na Filmovém festivalu v Karlových Varech. Zapojili různé osobnosti na podporu klubu Pacific. Připravují akce pro klienty, berou je na divadelní představení, do bazénu atd.

  • Během pozorování dění na klubu auditoři konstatovali, že komunikace s klienty probíhala přirozeně, a bylo vidět, že klienti mají k pracovníkům důvěru.

  • Dobrá praxe, kdy “žité a zažité” je zachyceno i v metodice, je vidět, že služba ví, s kým pracuje.

Pracovníci vnímají rozvojový audit jako podnětný a inspirující s dobrou atmosférou a vstřícným přístupem auditorů. Jsou potěšeni, že byla pozitivně oceněna jejich práce.