Popis

Individuální aktivita provázená sexuálním důvěrníkem organizace, který je v tomto směru řádně proškolen a řídí se Protokolem sexuality. Konzultace se zaměřují na individuální potřeby konkrétního klienta, pomáhají k porozumění tématům souvisejícím se sexualitou a vztahy. Co nejvyšší informovanost zvyšuje šance klienta na prožívání vlastní sexuality a intimity srovnatelně s vrstevníky a snižuje jeho zneužitelnost. Sexuální důvěrník využívá odborné pomůcky a pracuje pod odbornou supervizí. Konzultace probíhají v bezpečném prostředí a jsou důvěrné, stejně jako související dokumentace.

 

Upřesnění cílové skupiny:

 • odpovídá cílové skupině CDS
 • je možné domluvit konzultaci také se zákonným zástupcem klienta (poradenství, např. nastavení správného přístupu k potomkovi v kontextu sexuality a vztahů)

Hlavní přínos:

 • zvýšení informovanosti v oblasti sexuality a vztahů,
 • porozumění tělesným a emočním změnám spojeným s dospíváním,
 • pochopení vlastních hranic a intimních zón,
 • porozumění potřebě souhlasu,
 • podpora v porozumění vlastním vztahovým a sexuálním potřebám a informování o způsobech, jak je bezpečně naplňovat.
 • snižování zneužitelnosti klienta

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

 • základní sexuální osvěta,
 • změny provázející dospívání,
 • osobní a intimní hygiena,
 • různé druhy vztahů,
 • mapování vlastních sexuálních a vztahových potřeb a informace o možnostech, jak je bezpečně naplnit,
 •  zdraví a vzhled,
 • .... 

Harmonogram aktivity:

 • vymezení pravidel aktivity
 • konzultace dle potřeb klienta
 • zopakování pravidel

Doplňující informace

Podmínky Schopnost spolupráce, respektování pravidel aktivity
Potřebné vlastní pomůcky    /
Účast rodičů Dle přání klienta; většinou ne. Je možné domluvit konzultaci s rodičem.
Počet zúčastněných klientů 1
Místo KC Motýlek - konzultovna
Personální zajištění sexuální důvěrník KC Motýlek
Poplatek 50,-Kč / 30 min
Účast dobrovolníků ne
Termín

úterý dle domluvy, v případě potřeby lze domluvit jiný den

Délka aktivity je většinou 30-60 minut (dle domluvy), aktivita může probíhat i v dopoledních hodinách

Protokol sexuality CDS KC Motýlek - ke stažení (PDF)

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel