Popis

Sportovní klub je zaměřen především na rozvoj pohybových dovedností (hrubá motorika, rovnováha, koordinace pohybů, správné držení těla, základy sportovních her). Při sportovních aktivitách, které probíhají ve skupině, klienty přirozeným způsobem zapojujeme do komunikace a spolupráce s ostatními klienty, pracovníky či dobrovolníky. Jejich reakce a projevy citlivým způsobem regulujeme a vedeme je k obecně přijatelné formě chování. Součástí aktivity je individuální podpora jednotlivých klientů.

Přínosy a cíle aktivity

 • rozvoj pohybových dovedností,
 • možnost smysluplného trávení volného času v kolektivu díky zajištění vhodných podmínek,
 • navazování vztahů s ostatními klienty,
 • rozvoj samostatnosti a soběstačnosti,
 • podpora koncentrace na činnost, udržení pozornosti,
 • trénink schopnosti nápodoby.

 Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

 • možnost pohybových aktivit (motivace klientů, kteří pohyb sami nevyhledávají),
 • možnost pobytu venku při vhodném počasí při pohybových aktivitách,
 • vytvoření pohybových návyků a získání pozitivního vztahu k pohybu,
 • zlepšení pohybových dovedností – hrubá motorika, koordinace pohybu, obratnosti,   rovnováha, správné držení těla, fyzická zdatnost, protažení svalů, zpevnění těla, schopnost relaxace a uvolnění při relaxačních cvičeních,
 • rozvoj pohybových dovedností,
 • podpora koncentrace na činnost, udržení pozornosti,
 • práce s tělesným schématem (znalost částí vlastního těla),
 • podpora rozumových schopností (pojmy z oblasti částí těla, prostorové orientace, základní počty, rozeznání barev a tvarů apod.),
 • naučit se zjednodušeným základům některých sportovních her,
 • respektování pravidel a fair play, zvládnutí přiměřeného projevu emocí při prohře a vítězství, spolupráce ve dvojici a v týmu,
 • komunikace a spolupráce s ostatními klienty a trénování společensky přijatelného chování.

Upřesnění cílové skupiny

Klienti od osmi let (záleží na individuálním posouzení a aktuálním složení skupiny).

Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a mladí dospělí s diagnózami např. Downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Doplňující informace

Účast rodičů ne
Poplatek 100,- Kč / 60 minut (doba pobytu na individuální aktivitě v průběhu klubu se odečítá)
Termín středa 13:30–17:00

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel