Popis aktivity

Jedná se o edukativní aktivitu, jejímž cílem je poskytnout klientkám informace související s dospíváním, tak aby pro ně byly srozumitelné. Aktivita probíhá v bezpečném prostředí, je kladen důraz na důvěrnost informací. Mezi témata patří např. sebepoznání a sebeurčení,vztahy, proměny těla při dospívání, péče o sebe, hygiena, menstruace a menstruační pomůcky, návštěva gynekologie, úprava vlasů, líčení, zdravý životní styl apod. Důležitou součástí aktivity je podpora sociálních dovedností a přátelství. Klientky se učí, co např. patří do přátelského vztahu ( jak se k sobě chováme, pamatuji si, co má druhý rád, jaké jsou jeho zájmy, umění naslouchat apod.).  Aktivita je poskytována dvěma skupinám klientek, které jsou rozděleny podle věku a vyspělosti.

Hlavní přínos a cíle, které lze naplňovat na této aktivitě:

  • seznámení se s dívčími tématy v bezpečném prostředí,
  • získání potřebných informací, k nimž mají některé klientky omezený přístup,
  • podpora klientek v sebepoznání a  sebeurčení (poznání vlastních zájmů, vlastností, stylu oblékání a pod.).

Míra naplňování jednotlivých cílů závisí na aktuálním složení skupiny, možnostech, schopnostech, potřebách a zájmu klientek.

Upřesnění cílové skupiny

Klientky od cca 9 let (záleží na individuálním posouzení). Mezi klientky, které využívají tuto aktivitu, patří dívky s diagnózami např. Downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Doplňující informace

Podmínky klientka zvládne samostatný pobyt v kolektivu
Potřebné vlastní pomůcky žádné
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných dětí max. 5 v každé skupině
Doba trvání aktivity 30 minut
Místo KC Motýlek  (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Účast dobrovolníků ne
Poplatek 50,- Kč / 30 minut (konkrétní doba, po kterou je klientka na aktivitě, se dojednává s rodiči při sepsání dohody o poskytování služby)
Termín Středa 15:00-17:00

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Dívčí klub CDS
Dívčí klub CDS
Dívčí klub CDS
Dívčí klub CDS

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel