Cílem této aktivity není primárně samotný výrobek, ale rozvoj jemné i hrubé motoriky, schopnost koncentrace, získání pracovních návyků, vytváření sociálních kontaktů s ostatními klienty a v neposlední řadě radost z tvůrčí práce a zvýšení sebevědomí klientů. Tvůrčí činnost rozvíjí jejich estetické cítění a zlepšuje psychickou pohodu.

Klienti pracují pod vedením zkušené keramičky vyškolené pro práci v sociálních službách. Podle potřeby klientům pomáhají dobrovolníci.

Upřesnění cílové skupiny

Klienti od pěti let. Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a dospělí s diagnózami např. Downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Přínos a cíle aktivity

  • rozvoj jemné i hrubé motoriky,
  • rozvoj smyslového vnímání, představivosti a fantazie,
  • výchova ke vzájemnému respektu a spolupráci, rozvoj komunikace,
  • možnost smysluplného trávení volného času díky zajištění vhodných podmínek,
  • radost z  dosažených úspěchů a vlastní tvorby.

Doplňující informace

Podmínky zájem klientů o tvůrčí práci
Potřebné vlastní pomůcky vhodný oděv (stará košile, triko apod.)
Účast rodičů dle domluvy
Počet zúčastněných klientů maximálně 10, limitní počet závisí na individuálních potřebách klientů
Místo KC Motýlek - keramická dílna
Účast dobrovolníků ano
Poplatek 100,-Kč / 60 minut
Termíny

čtvrtek

14:00 – 15:00 a 15:00 – 16:00

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel