Popis

S klienty se individuálně nacvičují dovednosti a praktické činnosti, které nezvládají a které jsou důležité pro zvyšování jejich soběstačnosti. Tato aktivita je vhodná pro klienty, kteří pro zvládnutí vytýčené dovednosti potřebuji vyšší míru podpory nebo vytvoření specifických podmínek, které nelze splnit při podobných nácvicích ve skupině.

Kvalitní nácvik vyžaduje zapojení blízkých osob, které podpoří klienta ve zdokonalování dovednosti i v domácím prostředí a dají mu kompetence k tomu, aby nacvičovanou činnost mohl postupně vykonávat samostatně. Součástí individuálního nácviku je také mapování případných rizik a práce s nimi.

Hlavní přínos

 • zlepšení praktických dovedností, které vedou ke zvýšení samostatnosti a tím ke snižování závislosti na pomoci okolí,
 • zlepšení sociálních dovedností (společensky přijatelné chování, bezpečné chování apod.),
 • zlepšení jemné motoriky,
 • zvýšení sebevědomí na základě dosažených výsledků.

Možné cíle, které lze na této aktivitě naplňovat:

 • nácvik samostatného nakupování,
 • nácvik rozpoznávání peněz a jejich používání,
 • nácvik samostatného cestování MHD (na konkrétní trase nebo obecně),
 • telefonování,
 • příprava pokrmů a nápojů,
 • obsluha elektrických spotřebičů,
 • nácvik zvládnutí samostatně se obléci nebo se obléci s menší podporou druhé osoby,
 • nácvik zvládnutí úkonů osobní hygieny,
 • zvládnutí základních dovedností pro práci na počítači nebo tabletu,
 • nácvik orientace v čase (znalost hodin, dnů v týdnu apod.) a prostoru,
 • nácvik sociálních dovedností apod.,
 • a další vždy dle individuálních potřeb klienta.

V některých případech lze pracovat i na získávání základních dovedností potřebných pro efektivní nácvik výše uvedeného (například na zlepšení jemné motoriky před tím, aby bylo možné přistoupit k nácviku telefonování apod.)

Upřesnění cílové skupiny

Klienti od pěti let. Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a dospívající s diagnózami např. Downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Doplňující informace

Podmínky schopnost spolupráce
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných klientů jednotlivě
Místo KC Motýlek, dle charakteru nácviku i jinde
Poplatek 50,- Kč / 30 minut
Účast dobrovolníků ano
Termín dle individuální domluvy

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel