Popis aktivity

Hudebně-pohybový klub nabízí širokou paletu možností propojení pohybu a hudby. V rámci aktivit klienti poznávají své pohybové možnosti. Zaměřujeme se na rytmizaci, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj smyslového vnímání, relaxaci při hudbě, orientaci v prostoru a pohybovou i hudební improvizaci. Důraz klademe také na rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností. Klienti se podílejí na plánování činností a dle svých možností se zapojují do jejich vedení (vymýšlejí pohyby, předcvičují ostatním).

 

Při aktivitě využíváme kromě hry na tělo (tleskání, dupání, luskání, zvuky vytvářené ústy apod.) jednoduchých rytmických nástrojů i široký instrumentář rytmických a jednoduchých melodických hudebních nástrojů. K dispozici máme také taktilní podložky, pompony, obruče a další pomůcky, které používáme při tanci, posilování a dalších činnostech. Využíváme také reprodukci na hudebních nosičích a videu.

Při všech činnostech dbáme na podporu co největší samostatnosti klientů, podporujeme je v procesu rozhodování, sociálních vztazích a schopnosti spolupráce a zvyšujeme tak jejich pocit sebejistoty a sebevědomí.

Přínos

 • poznání nových pohybových možností,
 • rozvoj smyslového vnímání,
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky,
 • podpora vnímání rytmu,
 • podpora řečové produkce, intonace a modulace řeči,
 • podpora vnímání vlastního těla, těla v prostoru,
 • rozvoj prostorové orientace,
 • učení se novým věcem zábavnou formou,
 • rozvoj schopnosti nápodoby,
 • smysluplné trávní volného času,
 • zapojení do kolektivu vrstevníků a vzájemná spolupráce,
 • podpora sebevědomí díky možnosti zapojení do vymýšlení programu a předcvičování ostatním.

Upřesnění cílové skupiny

Klienti od osmi let (záleží na aktuálním složení skupiny).

Doplňující informace

Podmínky klient zvládne samostatný pobyt v kolektivu
Potřebné vlastní pomůcky vhodný oděv na převlečení, obuv vhodná pro pohybové aktivity
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných klientů maximálně 10
Místo KC Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Účast dobrovolníků ano
Poplatek 50,- Kč / 30 minut (konkrétní doba, po kterou je klient na aktivitě, se dojednává s rodiči při sepsání dohody o poskytování služby)
Termín Čtvrtek 13:30 – 17:00.
 

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel