Způsob poskytování služby

Podstatou sociálně aktivizační služby (zkráceně SAS) je doprovázení rodin, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Zaměřujeme se na její zlepšení, a to např. podmínek k péči o děti v rodinách, zvýšení schopnosti rodičů pečovat o ně apod. Rodičům poskytujeme např. poradenství i jim prakticky pomáháme v oblastech, kde je to třeba a v souladu s cíli naší služby. V případě dětí se zaměřujeme na rozvoj dovedností i  vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky atd.

Naším úkolem je především podpora rodičů, v případě závažných nedostatků v péči o děti jsme však ze zákona povinni tuto situaci oznámit OSPOD.

Klientům se věnujeme ambulantně v Komunitním centru Motýlek ve Vlčkově ulici 1067 na Černém Mostě v Praze. Služba je klientům poskytována i v „terénu“ podle jejich potřeb (tzn. v přirozeném prostředí rodin – domácnostech, ale i formou doprovodů např. na úřady, do škol, při řešení zájmů klientů zde).

Sociálně aktivizační služba je poskytována zdarma.

Kapacita služby

  • Okamžitá kapacita při práci se skupinou – 15 rodin.
  • Okamžitá kapacita při individuální práci – 4 rodiny (vztaženo k počtu odborných pracovníků a jejich úvazkům).
  • Maximální roční kapacita se odvíjí od délky a intenzity poskytování služby jednotlivým klientům. Klienti mohou využívat současně i terénní formu poskytování.

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel