Naše služby jsou ZDARMA!

Zásady = co v klubu dodržujeme

 

 • Nízkoprahovost = snadná dostupnost

Vstup do klubu je zdarma.

Je jen na Tobě, zda chceš do klubu chodit. Nemusíš docházet pravidelně ani se předem hlásit, že přijdeš. Můžeš přijít kdykoliv, když je klub otevřený a zůstat, jak dlouho chceš.

Pokud si s námi domluvíš schůzku, na kterou nepřijdeš a poskytl/a jsi nám na sebe kontakt, tak se s Tebou spojíme, protože se zajímáme, co se s Tebou děje.

 • Anonymita a důvěrnost

Nemusíš pracovníkům říkat své celé jméno, ani kde bydlíš, stačí přezdívka a kolik ti je let, je jen na tobě, co o sobě pracovníkům řekneš.

Pokud se spolu domluvíme, že chceš, aby byla naše mlčenlivost prolomena za účelem více a lépe Tě podpořit, je to možné s Tvým písemným souhlasem.

Zároveň upozorňujeme, že v případě, že ti hrozí nebezpečí na zdraví nebo Tvém životě, máme zákonnou ohlašovací povinnost. O těchto krocích Tě však informujeme a poskytujeme Ti podporu, abys na to nezůstal sám/a.

 • Samostatnost

Pracovníci/ce Ti pomůžou, když to budeš potřebovat a podpoří Tě, abys vše zvládl/a (nebudou za Tebe dělat to, co dovedeš Ty sám/a).

 • Individuální přístup

Zaměřujeme se na Tvou jedinečnost  a vycházíme z Tvých individuálních předpokladů a potřeb, které máme každý jiné.

 • Respekt

Pracovníci/ce tě nikdy nebudou nutit k něčemu, co nechceš. Rozhodnutí je vždy jen na Tobě. Vzájemně se k sobě chováme ohleduplně a budujeme důvěru. Respektujeme Tvé hodnoty, názory a hranice.

 • Důstojnost

Se všemi klienty/kami jednáme spravedlivě a tak, aby se u nás cítili dobře.

 

Klubová pravidla

Aby klub dobře fungoval a všichni se zde cítili dobře a bezpečně, platí u nás několik základních pravidel, jejichž dodržování je povinností návštěvníků/ic:

 • respektuj pracovníky/ce klubu a ostatní klienty/ky
 • ne agresi,
 • žádné drogy,
 • nenič vybavení a uklízej po sobě,
 • dodržuj otevírací a zavírací hodiny klubu,
 • nenos do klubu nebezpečné předměty.

Pracovníci/ce mají povinnost vyžadovat dodržování pravidel a v případě jejich porušení mohou udělit sankci.

 

Jaká máš v Pacificu práva

 

Užívat službu anonymně (stačí nám znát pouze Tvůj věk a jméno, nebo přezdívku),

 • na respekt, důstojné jednání a rovný přístup ze strany pracovníků/ic,
 • stěžovat si, když se Ti něco nelíbí,
 • užívat službu bezplatně,
 • na bezpečný prostor,
 • spolupodílet se na chodu služby a dávat podněty ke změnám,
 • na dobrovolné užívání služby, na volbu.

Více o svých právech se dozvíš u pracovníků/ic klubu. Klidně se zeptej.

Pro rodiče

Rodiče, pokud máte zájem, dozvědět se o naší službě víc, rádi Vás po předchozí domluvě klubem provedeme a seznámíme Vás blíže s prostředím, programem klubu a pracovníky/cemi.

Інформація для біженців з України

(Informace pro uprchlíky z Ukrajiny)

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel