Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi nabízí uvolněná místa v dopolední školičce. 

Náplní školičky je všestranný rozvoj dítěte, pomoc s osvojením správných způsobů chování, pomoc s usnadněním zapojení dítěte do běžné MŠ nebo ZŠ. 

Služba je zdarma a je určena dětem ve věku od 2,5 do 5 let, jejichž rodiny se nacházejí v náročné životní situaci.