Pomůže v práci s ukrajinskými dětmi a mládeží

V lokalitě MČ Praha 14, kde primárně působíme, měla ukrajinská menšina početné zastoupení i před válkou. Počet zde žijících Ukrajinců za poslední více než rok pochopitelně vzrost a nyní je zde hlášeno k pobytu cca 600 dětí a mladistvých ve věkovém rozmezí 6 – 18 let. Naše kapacity a odbornost pro práci s nimi nestačily, a tak jsme díky spolupráci s Českou asociací streetwork a Multikulturním centrem Praha přivítali Tašu. Ta hovoří ukrajinsky, rusky a česky, což nám pomáhá prolomit jazykové bariéry s uprchlíky a vyhledáváním ukrajinské mládeže, která podle statistik často propadá systémem pomoci. Jejím úkolem je také poskytování informací a praktické pomoci uprchlíkům, a to při řešení nejrůznějších životních situací souvisejících s nuceným opuštěním Ukrajiny a zabydlováním v Praze.