Příprava "výtvarno-preventivní tabule" v klubu Pacific.
Příprava "výtvarno-preventivní tabule" v klubu Pacific.

Pravidelnou součástí programu našeho nízkoprahového klubu Pacific je „výtvarno-preventivní tabule“. Tentokrát jsme se věnovali tématu lidských vlasností, které úzce souvisí s pěstováním empatie a vzájemného respektu.

Jak už název naznačuje, jde o program, ve kterém se věnujeme různým tématům, jejichž prodiskutování by mělo klubákům pomáhat v tom, aby byli schopni předcházet nebezpečným situacím a důsledkům potenciálně rizikového chování.

V průběhu těchto programů klademe důraz na to, aby sami klubáci ve společné diskuzi a skrze vlastní aktivity vytvořili k danému tématu viditelný výstup – většinou dva větší plakáty shrnující a ilustrující hlavní body, které si klubáci z programu odnášejí.

Ke klasickým tématům preventivních programů patří např. nebezpečí různých závislostí, šikana, nebo rizika spojená se sexem. Zároveň ale v Pacificu máme za to, že si klubáci z preventivního programu mnohem spíše něco odnesou, pokud téma vzejde z toho, co je samotné aktuálně zajímá. Při volbě tématu měsíce proto vycházíme z toho, co si sami klubáci demokraticky zvolí na tzv. Pacifické radě – ta se koná jednou měsíčně a každý klubák tam může přinést své návrhy a názory.

Na minulé Pacifické radě si klubáci zvolili téma „lidské vlastnosti“, které do běžného pojetí „prevence“ na první pohled nezapadá. Přitom je ale zřejmé, že schopnost uvažovat o charakterových rysech mě samého i druhých je klíčová pro pěstování empatie a respektu. Naučit se přemýšlet a mluvit o lidských vlastnostech hraje zásadní roli při předcházení konfliktům s druhými nebo frustraci ve vztahu k sobě.

Pracovnice Tereza pomocí několika her a moderované diskuze přivedla klubáky k tomu, aby sami přišli na různé zdroje našich vlastností (vrozenost / rodina a sociální prostředí / vlastní pěstování si zvyků). Klubáci sami za sebe formulovali, jaké vlastnosti jim připadají nejvíce a nejméně sympatické – při tom se zároveň ukázaly různé povahové rozdíly mezi nimi a z nich vyplývající preference. Dále klubáci vymýšleli ve skupinkách různé způsoby, jak nejlépe reagovat na to, když je někdo nějakou vlastností otravuje.

„Když je někdo příliš upovídaný, možná se jenom potřebuje vypovídat a nemá kde – pokud na to mám čas, tak ho nechám, ať mluví a zkusím ho pozorně poslouchat,“ navrhla klubačka Evelína. „Když někdo snadno vybouchne je dobrý se tím nenechat vyprovokovat a odejít pryč a počkat – v naštvání stejně nemá smysl něco řešit,“ myslí si klubák Petr.

Při vytváření tabulí jsme se na závěr s klubáky shodli, že nikdo nemá jenom špatné nebo jenom dobré vlastnosti, a že je do velké míry na každém člověku, jaké své vlastnosti bude posilovat a jestli je využije k něčemu dobrému. Aby to člověk zvládnul, musí se naučit o svých vlastnostech přemýšlet a mluvit!

Pro KC Motýlek sepsal Filip Rut

Štítky
Blog