Ilustrativní obrázek, zdroj: Canva.com
Ilustrativní obrázek, zdroj: Canva.com

Vědí dospívající ve vašem okolí, co je to sekta? A jak budou reagovat, když je někdo bude lákat do nějakého pseudo-náboženského spolku?

Zatímco u témat jako jsou nebezpečí drog nebo nechráněného sexu lze očekávat, že se s nimi starší děti a teenageři opakovaně setkávají alespoň v preventivních programech ve školách, na nebezpečí sekt a různých sektářsky fungujících spolků jsou dospívající připravováni velmi málo nebo vůbec.

Tento dojem se nám potvrdil i v diskuzi s klubáky a klubačkami z Pacificu:
„Sekty? To nevím co je, nebo si nejsem jistý - možná něco ze školy?‟ Shrnoval svou představu klubák Petr.

Po domluvě s klubáky jsme proto jako téma preventivního programu minulého měsíce zvolili právě téma sekt. Za naší asistence si program na toto téma připravila praktikantka z Evangelické teologické fakulty Alžběta. Klubáci se v něm seznámili s tím, jak vypadají různé náborové akce do sekt a kultů, a po úvodním představení tématu klubáci sami vymýšleli, v čem vlastně může být vstup do sekty pro svou oběť zprvu lákavý:
Příslib rychlého a snadného řešení všech životních problémů a trápení, nalezení pevného smyslu života, a také přátelského společenství, která se o mě zajímá - „to je jasný, že to každej chce,‟ shrnula klubačka Ester.

Právě pro dospívající z komplikovaného sociálního prostředí a s horším přístupem ke kvalitnímu vzdělání může taková nabídka znít velmi přitažlivě.
V dalším programu jsme proto s klubáky probírali, v čem je zpravidla takový příslib falešný, jaké jsou skutečné motivace charismatických figur, které sekty vedou, a jakým způsobem sekty manipulují a izolují a vysávají své členy. Na konkrétních příkladech sekt se pak klubáci seznámili s tím, k jak tragickým koncům může účast v takovém společenství dospět.

V diskuzi s klubáky jsme pak dospěli k tomu, že základního varovného znaku sektářského verbování - totiž příslibu jednoduchého a zázračného řešení všech problémů - si můžeme všimnout i jinde - třeba ze strany různých zázračných léčitelů a samozvaných koučů, kteří se většinou svým klientů snaží pouze vytáhnout peníze z kapes.

V rámci programu klubáci sami připravili informační plakáty, které si potom vyvěsili na klub. I ti klubáci, kteří na preventivním programu nebyli, se tak mohli s tématem seznámit, a zjistit, kam se obrátit o pomoc a jak se chovat, pokud se někdo z blízkého okolí stane součástí sektářské komunity.

Tento preventivní program je úspěšně za námi, naše preventivní práce tu ale nekončí. Myslíme si, že nejlepší obranou před nebezpečím, že naletíte obchodníkům se zázračným řešením vašich problémů, je naučit se, jak se postavit vlastním problémům čelem a nečekat na zázrak. Mladý člověk na to ale nemusí být sám - podporu a otevřenou přátelskou komunitu může vždycky najít právě třeba v Pacificu!
 

Pro KC Motýlek zpracoval Filip Rut

Štítky
Blog