KC Motýlek

Lidské vlastnosti, aneb prevence nemusí být jen o drogách a o sexu

Pravidelnou součástí programu našeho nízkoprahového klubu Pacific je „výtvarno-preventivní tabule“. Tentokrát jsme se věnovali tématu lidských vlasností, které úzce souvisí s pěstováním empatie a vzájemného respektu.

Jak už název naznačuje, jde o program, ve kterém se věnujeme různým tématům, jejichž prodiskutování by mělo klubákům pomáhat v tom, aby byli schopni předcházet nebezpečným situacím a důsledkům potenciálně rizikového chování.

V průběhu těchto programů klademe důraz na to, aby sami klubáci ve společné diskuzi a skrze vlastní aktivity vytvořili k danému tématu viditelný výstup – většinou dva větší plakáty shrnující a ilustrující hlavní body, které si klubáci z programu odnášejí.

Ke klasickým tématům preventivních programů patří např. nebezpečí různých závislostí, šikana, nebo rizika spojená se sexem. Zároveň ale v Pacificu máme za to, že si klubáci z preventivního programu mnohem spíše něco odnesou, pokud téma vzejde z toho, co je samotné aktuálně zajímá. Při volbě tématu měsíce proto vycházíme z toho, co si sami klubáci demokraticky zvolí na tzv. Pacifické radě – ta se koná jednou měsíčně a každý klubák tam může přinést své návrhy a názory.

Na minulé Pacifické radě si klubáci zvolili téma „lidské vlastnosti“, které do běžného pojetí „prevence“ na první pohled nezapadá. Přitom je ale zřejmé, že schopnost uvažovat o charakterových rysech mě samého i druhých je klíčová pro pěstování empatie a respektu. Naučit se přemýšlet a mluvit o lidských vlastnostech hraje zásadní roli při předcházení konfliktům s druhými nebo frustraci ve vztahu k sobě.

Preventivní tabule 1 - klub Pacific, listopad 2021

Pracovnice Tereza pomocí několika her a moderované diskuze přivedla klubáky k tomu, aby sami přišli na různé zdroje našich vlastností (vrozenost / rodina a sociální prostředí / vlastní pěstování si zvyků). Klubáci sami za sebe formulovali, jaké vlastnosti jim připadají nejvíce a nejméně sympatické – při tom se zároveň ukázaly různé povahové rozdíly mezi nimi a z nich vyplývající preference. Dále klubáci vymýšleli ve skupinkách různé způsoby, jak nejlépe reagovat na to, když je někdo nějakou vlastností otravuje.

„Když je někdo příliš upovídaný, možná se jenom potřebuje vypovídat a nemá kde – pokud na to mám čas, tak ho nechám, ať mluví a zkusím ho pozorně poslouchat,“ navrhla klubačka Evelína. „Když někdo snadno vybouchne je dobrý se tím nenechat vyprovokovat a odejít pryč a počkat – v naštvání stejně nemá smysl něco řešit,“ myslí si klubák Petr.

Při vytváření tabulí jsme se na závěr s klubáky shodli, že nikdo nemá jenom špatné nebo jenom dobré vlastnosti, a že je do velké míry na každém člověku, jaké své vlastnosti bude posilovat a jestli je využije k něčemu dobrému. Aby to člověk zvládnul, musí se naučit o svých vlastnostech přemýšlet a mluvit!

Preventivní tabule 2 - klub Pacific, listopad 2021


Pro KC Motýlek sepsal Filip Rut

« Zpět

Aktuality

Pozvánka na benefiční večer s Milošem Škorpilem [11. 11. 2021]

AKTUALIZACE: z důvodu karantény se listopadový termín besedy ruší. Beseda se bude konat ve čtvrtek 26. května 2022.

více »

Prázdniny s kamarády jsou zážitkem na celý život [28. 10. 2021]

Díky podpoře Raiffeisenbank, a.s. a společnosti Zeppelin CZ s.r.o. jsme pořídili nové vybavení na chatu Lužanka, kde organizujeme pobyty pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením.

více »

Dobrovolník z Pacificu převzal cenu Křesadlo [17. 09. 2021]

Jan Škop převzal cenu Křesadlo za rok 2020 za jeho dobrovolnickou práci pro NZDM Pacific. Honzovi moc blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci :-)

více »

Stránka 1 z 72  > >>


Blog

Lidské vlastnosti, aneb prevence nemusí být jen o drogách a o sexu [10. 11. 2021]

Pravidelnou součástí programu našeho nízkoprahového klubu Pacific je „výtvarno-preventivní tabule“. Tentokrát jsme se věnovali tématu lidských vlasností, které úzce souvisí s pěstováním empatie a vzájemného respektu.

více »

Život se skrytým handicapem [19. 10. 2021]

Když vidíme osobu na invalidním vozíku, s naslouchátkem nebo bílou holí, domyslíme si, že je za tím zdravotní postižení. Ale co neviditelná postižení, která lidem ztěžují každodenní život?

více »

Příběhy z Pacificu: Ester [20. 06. 2021]

Ester bylo jedenáct, když poprvé přišla do Pacificu. Klub objevila její mladší sestra Soňa. Holky pocházely z velké rodiny, doma jich bylo šest sourozenců. Máma s tátou sice žili spolu, ale jako by nežili se svými dětmi.

více »

Stránka 1 z 8  > >>


Chcete být pravidelně informováni
o aktuálním dění v Motýlku?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea