Aktuality

Distanční výuka očima dětí z klubu Pacific

Už více než rok většina našich klubáků z Pacificu nemůže chodit prezenčně do školy a se školním prostředím, spolužáky, úkoly a písemkami se musejí vypořádávat pouze přes internet. Jaký dopad tato situace na naše klubáky má a jak ji sami vnímají?

Experti na vzdělávání opakovaně upozorňují, že i když se výpadek školní výuky dotýká všech dětí, jeho nejtvrdší dopad pociťují právě děti ze sociálně znevýhodněného nebo komplikovaného prostředí, jejichž rodiny jim často nemohou nebo nejsou schopny účinně pomoci s učením, dohlížet na jejich denní režim, rozvoj, a suplovat rozmanité funkce, které škola plní (včetně pravidelného pohybu a stravy).

Pandemická krize tak výrazně přispívá k prohloubení už tak velikých nerovností ve kvalitě vzdělávání, kterými je české školství neslavně proslulé a které stojí v základu nízké sociální mobility a „dědičné“ chudoby. Při práci v klubu vidíme tento rozsáhlý problém každý den ve styku s konkrétními dětmi a dospívajícími, na nichž si „doba covidová“ vybírá těžkou daň, kterou budou muset pravděpodobně splácet dlouhé roky. Na anonymizovaných příkladech našich klubáků bych chtěl stručně ukázat, jak se tato situace podepisuje na konkrétních mladých lidech a jejich vyhlídkách do budoucnosti.

Honza

Honza chodí do sedmé třídy a před pandemií neměl se školou nikdy problém. Online výuka ho ale strašně nebaví, těžko při ní udržuje pozornost a v několika předmětech proto začal čím dál více zaostávat. Domácí prostředí mu ve výuce moc nepomáhá – Honza musí dohlížet i na výuku své mladší sestry, jejich máma samoživitelka nemá čas ani schopnosti na to, aby jim v úkolech pomáhala a udržovala si o jejich prospěchu přehled. Několikrát se také stalo, že doma nezbyly peníze na zaplacení internetu, takže se Honza se sestrou nemohli připojovat do hodin – i proto Honzovi úplně ujel vlak. I když je Honza chytrý a dříve mu škola šla, nyní mu hrozí propadnutí z několika předmětů a se zvětšující se sumou neúspěchů ztrácí naději, že se situace zlepší, a tedy i motivaci pro to se ještě začít pořádně snažit.

Díky častému doučování s pracovníky v Pacificu a díky naší intenzivní spolupráci se školou i s rodinou se Honzova situace začíná postupně zlepšovat. Pravidelné docházení do klubu na individuální konzultace Honzovi také pomáhá znovu strukturovat čas a povzbudit ho k aktivitě po dlouhém koronovém „bezčasí“ doma u počítače. Je nicméně otázka, jestli to bude stačit, aby Honza nepropadl.

Julie a Anna

Podobný propad ve školním prospěchu i celkovém rozvoji zažívají sestry Julie a Anna. Zatímco před koronou obě školu bez problémů zvládaly, momentálně jsou na sklonku školního roku v situaci, kdy musí náročně dohánět mnoho zameškané a nepochopené látky, která se jim za poslední rok nahromadila. Základním problémem je ztráta motivace k učení mimo kontext školy a spolužáků: „Ve škole jsem to chápala, ale doma mi to nejde a neumím se soustředit, přijdu si najednou hloupá“ říká Anička, které hrozí propadnutí z matematiky. V Pacificu jsme proto pro Aničku sehnali na doučování skvělého dobrovolníka – studenta matfyzu, který se s Aničkou jednou týdně potkává online a postupně s ní dohání zameškanou látku. Také jsme Aničce sehnali telefon, aby mohla fotit a odesílat vypracované úkoly.

Doučování v klubu Pacific. Zdroj: KC Motýlek

Obě sestry si dlouho svou zhoršující se situaci nepřipouštěly, tajily ji a tvářily se, že je všechno v pořádku. Jejich maminka má často noční směny, a nemá proto energii ještě kontrolovat, jestli se dcery opravdu do hodin připojují. Až v Pacificu jsme proto postupně zjistili, jak se situace má a pokoušíme se vytvořit pro obě slečny prostředí, které je bude motivovat v dohánění zameškané látky. Obě sestry dopoledne chodí do klubu a připojují se na výuku odsud, protože se jim tu lépe soustředí.

„Někteří spolužáci jsou rádi, že nemusí do školy, ale mě to pěkně štve – strašně mě to teď nebaví a mám z počítače často špatnou náladu. Fakt se těšim, až půjdu zase do školy!“ Shrnuje své pocity z posledního roku Julie.

V Pacificu pochopitelně nemůžeme suplovat školní výuku. Intenzivně se snažíme pomoci těm klubákům, kteří to nejvíce potřebují – a to do té míry, do které sami pomoc se školou přijmou. Jde ale pouze o „špičku ledovce“ – demotivovaných a zmatených dětí, kterým v průběhu minulého roku „ujel vlak“, a které se vrátí do školy se silně podlomeným sebevědomím, nezdravými návyky a zhoršenými vyhlídkami do budoucnosti je bohužel mnohem více.

Pro KC Motýlek zpracoval Filip Rut

« Zpět

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea