Blog

Ničivé dopady pandemie na psychiku ohrožených dětí

Na sociálně znevýhodněné děti a dospívající, kteří nemají bezpečné a podpůrné rodinné zázemí, má řadu měsíců trvající distanční výuka a další opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 zvláště těžký dopad.

Nemálo z nich se potýkalo s psychickými problémy již před pandemií, avšak v posledních měsících pozorujeme postupné zhoršování jejich stavu. Situaci nesou těžce, všímáme si nárůstu úzkostných až depresivních stavů, výkyvů nálad, četnějšího sebepoškozování, zhoršování poruch příjmu potravy i zvýšeného výskytu poruch chování u našich nezletilých klientů. Nesvědčí jim trávení dlouhých hodin před obrazovkami počítačů při distanční výuce, rodiče jim ani nejsou schopni, při této formě vzdělávání, být potřebnou oporou.

Ilustrativní obrázek. Zdroj: Canva.com.

Dříve se jejich pobyt v rodinách, kde dochází k domácímu násilí, užívání návykových látek a dalším sociálně patologickým jevům alespoň časově eliminoval docházkou do školy a dalším pobytem mimo takový „domov“. Nyní k tomu mají (nejen ohrožené děti) mnohem méně příležitostí. „Zejména děti, které jsou v této době uzavřené v rodinách, kde dochází k domácímu násilí, jsou na tom mimořádně špatně,“ říká psychoterapeutka Petra Wünschová, která vede Centrum Locika, zaměřené na pomoc dětem ohroženým násilím v rodinách. (Zdroj:  prazsky.denik.cz).

Klára Laurečníková, speciální pedagožka působící jako garantka agendy dětského duševního zdraví na Ministerstvu zdravotnictví, předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte v rozhovoru publikovaném na casodcasu.cz uvádí: „Nízkoprahová zařízení jsou někdy jediným útočištěm, kde si mohou děti odpočinout, nabrat klid a podporu.“

Právě takovou pomoc sociálně znevýhodněné děti a dospívající již roky nacházejí v našem nízkoprahovém klubu Pacific. O tom, že klub své poslání opravdu plní svědčí i vyjádření jeho klientů, kteří nám napsali tyto odpovědi na dotaz, kým je pro ně pracovník klubu:

 • „Máma.“
 • „Člověk, se kterým si můžu popovídat o všem.“
 • „Kamarád, rádce, vždycky pomůže.“
 • „Dospělák, kterému věřím.“


Grafika: výsledky průzkumu spokojenosti klientů NZDM Pacific za rok 2020.

Výsledky průzkumu spokojenosti klientů NZDM Pacific za rok 2020

Jeden z návštěvníků se nám s důvěrou svěřil, jak je rád, že se s námi může podělit „se svýma problémama“.

Služby Pacificu jsou stále více žádané, a tak došlo k tomu, že jeho prostorové zázemí již nepostačuje. Aktuálně tedy usilujeme o rozšíření klubu o konzultační místnost, která umožní větší soukromí při rozhovorech s klienty a jejich další podpoře.

Jelikož se sociálně znevýhodněným dětem a dospívajícím nedostává dostatečné odborné podpory v oblasti duševního zdraví, rozhodli jsme se rozšířit náš pracovní tým o dětského psychologa, který, stejně jako naši zkušení sociální pracovníci, najde působiště v nové konzultační místnosti.

Kde se o dopadu pandemie na psychiku dětí dočtete více:

« Zpět

 
 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea