Aktuality

Rodina, poklad naší doby

Není nic horšího, než když si rodiče před dětmi protiřečí a vzájemně se nerespektují. Problémy dospělých nepatří do dětského života. Dospělí by se před dětmi měli vyhýbat střetům a vzájemným výčitkám.

Čas, kdy jsou rodiče s dětmi, je velmi důležitý. Je to láska, která se neztratí. Ten čas, kdy nebyli spolu, se už nikdy nedostihne.

Dnešní děti vyžadují až příliš mnoho věcí. Ale aby se naučily později dobře žít, musejí cítit, že jim může být něco odepřeno. Není možné žádat od mladistvých, aby si život řídili sami, aby chápali, co je skutečně v jejich zájmu. Je třeba nastolit pravidla a ta respektovat. Je třeba v ně věřit, vytrvale doufat a za každou cenu je milovat.

Říkat mladému člověku: "Důvěřuju ti" je hrozně důležité.

Milovat znamená snažit se vidět, co je nejlepší v jádru každé bytosti, a pomáhat jí, aby si to uvědomila.

Pracovníci klubu Pacific rodičům také doporučují následující:

 • S láskou je sledujte, veďte je a buďte jim oporu.
 • Buďte s nimi, věnujte jim čas a pozornost. Buďte přítomní – fyzicky i psychicky.
 • Naslouchejte jim. Přerušování a „skákání dořeči“ nepatří do respektující komunikace.
 • Mějte rádi jejich odlišnost a učte je, aby měli sami sebe rádi takové, jací jsou.
 • Důvěřujte jim. Přehnaně je neopečovávejte.
 • Méně je někdy více. Jemné gesto může někdy nahradit slova.
 • Nenechávejte je růst bez dohledu „jako dříví v lese“. Vymezte čas pro televizi, videohry, internet atd. a důsledně kontrolujte jeho dodržování.
 • Neostýchejte se s nimi mluvit o úsilí, o splněném úkolu, o dobře udělané práci, o respektu, poctivosti, upřímnosti a věrnosti.
 • Veďte je k asertivitě. Naučte se říkat ne a konflikty řešit konstruktivně.
 • Nikdy je nepokořujte. Pozor na věty, které ponižují.
 • Po konfliktu vždycky podejte ruce ke smíření.
 • Pěstujte v sobě i svých dětech pozitivnímu náhledu na svět. Problémy jsou od toho, abychom je vyřešili. Každá překonaná překážka nás posílí. Neočerňujte vnější svět.
 • Veďte děti k tomu, aby pravidelně dělali něco pro ostatní.
 • Buďte sami příkladem, protože zaznamenávají všechno. Pokud bude v rozporu to co děláte a říkáte, nemůžete očekávat, že Vám budou důvěřovat a naslouchat.

Rodina - poklad naší doby. Ilustrativní obrázek, zdroj: Canva.com.

Prosba dospívajícího k dospělému

„Když tě žádám, abys mě vyslechl, když tě žádám, abys mi naslouchal, a ty mi začínáš radit, cítím, že mi nenasloucháš.
Když tě žádám, abys mi naslouchal, a ty mi kladeš otázky, když argumentuješ, když se mi pokoušíš vysvětlit, co cítím nebo co bych měl pociťovat, mám pocit, že na mě útočíš.

Když tě žádám, abys mi naslouchal, a ty se chopíš toho, co říkám, a pokoušíš se vyřešit můj problém, jak se domníváš, i když se to může zdát zvláštní, cítím ještě větší tíseň.
Když tě jako dospělého žádám o naslouchání, žádám tě, abys byl tady a teď, v této tak křehké chvíli, kdy se hledám v někdy neobratných, znepokojujících, nesprávných nebo chaotických vyjádřeních.

Potřebuji, abys mi dopřál sluchu, potřebuji tvou toleranci, trpělivost, potřebuji, abys mi řekl, že pro tebe něco znamenám. Ano, jednoduše mi jenom naslouchat… Bez vysvětlování nebo obviňování, aniž bys mě zbavoval slova.

Poslouchej, naslouchej mi. Všechno, oč žádám, je, abys mi naslouchal. Abys mi byl co nejblíž. Prostě abys přijal, co se ti pokouším říct a co se pokouším říct sobě.
Nepřerušuj moje mumlání, neměj strach z mého tápání, stěžování, oponování. Při tvém naslouchání se snažím vypovědět něco o své odlišnosti, rozporuplnosti, váhání, o svých rozpacích. Pokouším se tak, aby mě bylo slyšet, a hlavně abych se i já slyšel. Budu tak mít slovo a toho se mi dlouho nedostávalo.

Ne, ne, nepotřebuji rady. Můžu jednat samostatně a taky se můžu mýlit. Nejsem nemohoucí, někdy jsem jenom bezbranný, ztrácím odvahu, váhám.
Jestli chceš jednat za mě beze mě, ještě víc přispěješ k mé úzkosti, zesílíš můj pocit trapnosti a zvýšíš mou závislost.

Když cítím, že mě posloucháš, můžu si nakonec porozumět. Když cítím, že mě posloucháš, stavím si mosty, lávky mezi svým životním příběhem a svými životními potížemi.
Spojuji události svého života, situace, setkání nebo emoce a tvořím z nich síť dotazů. Abych tak utkal naslouchání o svém životě.

Ano, tvé naslouchání je poutavé. Prosím, poslouchej a slyš mě.
A jestli chceš zase mluvit ty, počkej aspoň chvíli, abych mohl skončit. Pak bude řada na mě, abych poslouchal já.“

Guy Gilbert k problematice násilí

Obvykle se školní násilí nerodí ve škole. Závisí často v první řadě na tom, jak se žije doma.
Není ten kluk, jehož znám, ten postrach kamarádů, na které útočí s nevšední troufalostí, matnou kopií svého otce? Vždyť i on každý večer, když se vrátí domů, všechny ohrožuje a pravidelně bije svou ženu. Každý na své půdě.

Jednou mi řekl: "Doma vítězí ten nejsilnější. Zatím je to otec." Takže čeká a do té doby vítězí ve škole.

Jeden z dospívajících, se kterým se nějakou dobu setkávám, se nemůže ubránit vandalství a ničí veřejné vybavení. Když jsem s ním jednou mluvil, svěřil se mi: "Nemám nikoho, komu bych zavolal, nikoho, s kým bych mohl mluvit."

„Rodina musí být místem, kde bude možné být svobodný, kde se podporují individuality.“
- Guy Gilbert

Z knihy RODINA, poklad naší doby. Napsal Guy Gilbert, nakladatelství Portál.
Guy Gilbert je francouzský kněz a vychovatel delikventní mládeže, pro kterého je podstatné hledání lásky a maximální ohled na děti.
Guy Gilbert zmiňuje ve své knize i poznatky z konference UNESCO, s nimiž se ztotožňují i pracovníci Pacificu, kteří provozují streetwork na základní škole.

Jak Motýlek pomáhá mladým lidem bez zázemí

Nízkoprahový klub Pacific, KC Motýlek.

Více než 150 dětí a dospívajících, kteří žijí na pražském sídlišti Černý Most a v jeho okolí, postrádá dostatečné zázemí ve své rodině. Pocházejí z prostředí, kdy jsou jejich rodiče závislí na návykových látkách, setkávají se se šikanou, nebo mají zkušenost se sexuálním obtěžováním. Mnohdy tráví svůj čas touláním po ulicích sídliště nebo na ubytovnách.

V nízkoprahovém klubu Pacific hovoříme s klienty o jejich potížích a mnohdy nám svěřují velmi bolestné zkušenosti či trápení.

Abychom je mohli v soukromí účinně vést k řešení a vytvářeli podmínky pro pozitivní změny ve způsobu jejich života, potřebujeme vybudovat konzultační místnost. Pomozte nám zrealizovat tento projekt příspěvkem na stránkách donio.cz.


Čtěte také:

« Zpět

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea