Aktuality

Sebepoškozování dětí a dospívajících

Sebepoškozování je záměrné ubližování sám sobě. Důvody mohou být jakékoliv, např. problémy v rodině, šikana, rozchod s partnerem, agrese, lítost, přetížení. Častou formou je řezání ostrými předměty, škrábání, kousání, pálení se, trhání vlasů atd.

Jak pomoci člověku, který se sebepoškozuje?

Vést rozhovor s člověkem, kterého máme rádi a víme, že si záměrně ubližuje je velice náročné, a když se s ním setká laik, může udělat řadu, třeba i dobře míněných chyb.

Sebepoškozování je záměrné ubližování sám sobě. Ilustrační obrázek.

Užitečné tipy a informace k úspěšému překonání tendence k sebepoškozování:

 • Sebepoškozování neshazujeme, nebagatelizujeme. Podpořujte člověka a jeho sebeúctu, oceňujte i dílčí úspěchy (např., že mluví o svém problému).

 • Respektujte jedinečné prožívání a emoce člověka.

 • Používáme stejný výraz pro sebepoškozování, jako člověk, který si ubližuje.

 • Máme na paměti, že přestat se sebepoškozováním není otázkou vůle a disciplíny.

 • Buďte trpěliví – nalezení funkční strategie může trvat delší dobu. Důležité je zkoušet různé alternativy, najít si "svůj způsob", jak zvládat autodestruktivní impulsy.

 • Uvádí se, že klíčové je překonat prvních 15-20 minut touhy po ublížení si.

Připravili jsme pro Vás„pomocné věty“, které Vám v náročné situaci pomohou a kterými můžete pomoci i člověku, který se sebepoškozuje.

Zajímáme se, jak se dítě k sebepoškozování dostalo. Netabuizujeme.

 • „Jak dlouho to děláš?“

 • „Jak a čím si ubližuješ?“

 • „Kdy máš chuť si začít ubližovat? V jaké situaci, nebo při jakém pocitu?“

 • „Svěřil/a jsi se s tím někomu?“

 • „Co čekáš od toho, když si jdeš ubližovat?“

 • „Co se děje po tom, co jsi si ublížil?“

Zajímáme se, jak se dítě k sebepoškozování dostalo.

Motivujte dítě k odborné pomoci!

 • „Pomohlo by ti, kdybys se mohl někomu pravidelně svěřovat?“

 • „Když jsi s někým, je to lepší? Nechceš si tolik ubližovat?“

 • „Chceš přestat, ale nevíš jak?“

Hledáme společně fungující řešení…

 • „Pomohlo ti někdy něco, abys si neubližoval/a?“

 • „Uzavřeme dohodu. Než si zase ublížíš, promluvíš si o tom se mnou, nebo s někým jiným.“

 • „Pojď něco vyzkoušet. Když budeš mít touhu ublížit si, zkus první 15 – 20 min třeba běhat, trhat igelitku, nebo relaxovat.“

Služby, které mohou pomoci

Pracovníci NZDM Pacific za sebepoškozování klienty neodsuzují, naslouchají jim a společně s nimi hledají cestu, jak lépe zvládnout obtížnou životní situaci a nebýt na to sám. Pokud se klient rozhodne vyhledat odbornou pomoc, pomohou mu ji kontaktovat a doprovodit ho.

Odbornou pomoc můžete najít i na dalších místech:

 • Stacionář pro adolescenty při VFN Praha

 • Kaleidoskop (terapeutické služby pro osoby s diagnózou hraniční poruchy osobnosti včetně terapeutické komunity)

 • Klinika ESET (komplexní terapeutické služby včetně stacionáře pro osoby s diagnózou hraniční poruchy.

Sociální pracovníci klubu Pacific pro Vás sepsali těchto několik tipů po absolvování kurzu od České asociace streetwork, který vedl se zkušený lektor Peter Porubský.

« Zpět

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea