Aktuality

Osamostatňování člověka s postižením

Potomka postupně připravujte na to, že jednou bude bydlet bez rodičů. Je dobré zamýšlet se nad tím, co je skutečně dáno omezeními vyplývajícími z postižení člověka a co je způsobeno našimi očekáváními a předsudky („to nedokáže, to přece člověk s postižením nemůže“).

Mnohdy nás ani nenapadne, že by konkrétní člověk mohl určitou věc zvládnout, případně ji za něj vykonáváme automaticky nebo kvůli pocitu, že mu svou péčí „vynahrazujeme“ jeho postižení. Je dobré občas srovnat potomka s vrstevníky nebo sourozenci a zamyslet se, zda by se jim v něčem mohl přiblížit.

Job klub v KC Motýlek umožňuje klientům CDS získávat nové praktické dovednosti

Job klub v KC Motýlek umožňuje klientům CDS získávat nové praktické dovednosti.

Neopírejte se o diagnostikovaný mentální věk. Nemá téměř žádnou výpovědní hodnotu. Pojem mentální věk se používá při testování inteligence. Znamená, že jedinec získal ve standardním IQ testu stejný počet správných odpovědí jako průměrný člověk tohoto věku ze vzorku populace1. Mentální věk neříká nic o potřebách člověka, jeho schopnostech, dovednostech ani potenciálu. Připusťte si, že Váš potomek dospívá, není stále malým dítětem s dětskými potřebami.

 • Snažte se své dítě vnímat podle jeho skutečného fyzického věku a nabízet mu činnosti i předměty, které jsou pro daný věk běžné. Pokud má Váš potomek rád dětské věci, je to v pořádku. Je však dobré zkoušet, zda je nemá v oblibě pouze proto, že nemá s činnostmi adekvátními věku žádnou zkušenost.

 • Někdy člověk ztrácí zájem o věci, potom se ukáže, že potřebuje změnu přiměřenou věku. Týká se např. oblečení; způsobu oslovování; motivů televizních pořadů, knih, puzzle apod.; u dívek líčení…

 • Přístup a očekávání okolí hraje významnou roli v tom, jak se člověk s postižením pojímá. Pokud je mi 20 let a doma mám pouze knížky a filmy pro děti a dětské oblečení, velmi těžko začnu vnímat a přijímat svou dospělost.

 • Je velmi důležité nabízet člověku s postižením nové věci a možnosti. Člověk nemůže zvládat činnosti, které předtím neměl příležitost zkoušet a trénovat.

 • Investujte čas a energii do nácviku sebeobsluhy a užitečných dovedností. Vašemu dítěti bude mnohdy trvat déle něco se naučit než dítěti bez postižení, to ale neznamená, že to nedokáže! Nácvikem sice teď strávíte možná několik měsíců, ale když se Vaše dítě daný úkon naučí, nebude potřebovat tak velkou podporu dalších např. 40 let.
  Pokud rodič nemá tolik času, je dobré vyhradit si pro nácvik vybrané činnosti prostor – např. dvakrát týdně si dítě oblékne tepláky samo, pouze s verbální podporou.Začínejte od nejjednodušších kroků a soustřeďte se nejprve na nácvik jedné činnosti, a až po zvládnutí nabalujte další (tzn. neosamostatňovat ihned ve všech oblastech, změny „dávkovat“).

Zapojujte dítě do běžných denních činností a dávejte mu povinnosti.

Zapojujte dítě do běžných denních činností a dávejte mu povinnosti.

 • Zapojujte dítě do běžných denních činností a dávejte mu povinnosti. Je nutné, aby si dítě zvykalo na povinnosti a řád – abych něco dostal, musím pro to něco udělat. Může to být např. jednoduchý úkol jako sundat prádlo z věšáku, každému připravit příbory, odnést po sobě špinavé nádobí. Doporučujeme věc nazvat jako „úkol“ nebo „povinnost“, aby si dítě uvědomovalo, že ji plní. Vyplatí se to i z hlediska sourozeneckých vztahů, kdy sourozenec vidí, že povinnosti nemá jen on. Potomka můžete zapojovat do péče o oblečení, úklidu, vaření, chystání věcí do školy, na výlet (možnost připravit obrázkový seznam), apod. V rámci svých možností může také pomoci sourozencům, podpoří se tím sourozenecká solidarita a pozitivní vzájemný vztah.

 • Často se stává, že lidé s postižením precizně zvládají určité činnosti (např. pomoc v kuchyni), ale nemají zkušenost s jinými činnostmi (např. úklid po vaření) – je vhodné postupně rozvíjet všechny dovednosti z různých oblastí, aby byl člověk schopný co nejsamostatnějšího fungování.

 • Přenášejte na své dítě přiměřenou zodpovědnost, nechávejte ho, aby za sebe co nejvíc rozhodovalo. Je dobré, když Vaše dítě může v nerizikových situacích uplatnit schopnost učinit rozhodnutí a nést za ně zodpovědnost. Může se jednat o maličkosti typu výběru ze dvou triček na daný den, co by chtělo o víkendu k obědu – důležitá je možnost volby. Pokud se s tím člověk nesetká, může být i v budoucnosti závislý na rozhodnutí druhých. Setkali jsme se s dospělými lidmi s postižením, kteří nebyli schopni vymyslet si aktivitu nebo si vybrat jídlo, protože vždy někdo vybíral za ně. Snažte se postupně na své dítě přenášet povinnosti a zodpovědnost, aby se co nejvíce přiblížilo ostatním.

Klientky CDS v KC Motýlek si v rámci Job klubu vyzkoušely i práci v středisku Toulcův dvůr.

Klientky CDS v KC Motýlek si v rámci Job klubu vyzkoušely i práci v středisku Toulcův dvůr.

 • Snažte se své dítě podpořit v navazování přátelství. Je dobré, když se Vaše dítě dostává do různých prostředí, kde může poznat různé lidi – např. vzájemné návštěvy, jít s kamarádem do kina, do cukrárny. Rodiče mohou sedět jinde a nebýt neustálým dohledem.

 • Je časté, že se rodiče snaží udržet svého potomka ve školských zařízeních, dokud je to možné. Zvažte, nakolik je tento model pro Vaše dítě prospěšný a zda by mu více neprospěly některé sociální služby jako osobní asistence, podpora samostatnosti nebo podporované zaměstnání.

Tyto služby častokrát rodiny vyhledávají až ve chvíli, kdy návštěva školských zařízení již není možná, a pak jsou některé schopnosti a dovednosti rozvíjeny zbytečně pozdě, což je s narůstajícím věkem vždy náročnější. Služby také mohou mít pořadníky a může trvat, než se dostanete na řadu.

Pokud má Vaše dítě dostatečné schopnosti, můžete uvažovat o odborném učilišti („E obory“).


1Zdroj: mentalniretardace.html


Tento článek je druhou částí trojdílné série věnované budoucnosti a osamostatňování lidí s postižením.

« Zpět

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea