Aktuality

Budoucnost člověka s postižením

Budoucnost je velký „strašák“ pro většinu rodin se členem s postižením. Rodiče jsou často přesvědčeni, že se jedná o něco, co je daleko. Stále je něco k řešení, a tak je mnohdy plánování budoucnosti odsouváno na neurčito („budu to řešit, až to bude aktuální“). Ve skutečnosti ale na plánování budoucnosti a přípravu na ni není nikdy brzy!

Vaše děti velmi pravděpodobně budou vždy potřebovat určitou míru podpory, cílem však je maximálně rozvinout jejich schopnosti a dovednosti tak, aby mohly žít co nejspokojenější a nejvíc naplněný život.

Klientka CDS v KC Motýlek při aktivitě Job klub získává nové praktické dovednosti

Klientka CDS v KC Motýlek při aktivitě Job klub získává nové praktické dovednosti.

Co v tuto chvíli můžu dělat pro budoucnost svého dítěte?

Většina z vás si jistě uvědomuje, že současný stav není trvalý. Jednou velmi pravděpodobně přijde čas, kdy z různých důvodů nebude možné, abyste se o svého potomka nadále starali. Je dobré tuto myšlenku přijmout jako fakt.

Často se setkáváme s představou, že ideální je společné soužití rodiče s potomkem trvající, co nejdéle to jde. Tato možnost má však několik nevýhod:

 • S věkem se zhoršuje adaptace na nové podmínky jak u potomka, tak u rodiče.

 • Prodlužování pobytu potomka u rodičů po dosažení dospělosti se odráží na nedostatečné sociální síti potomka, který má velmi málo vztahů kromě rodinných.

 • Jednou bude pravděpodobně nevyhnutelný přesun do institucionálního zařízení (sociální služby). Čím později se začne, tím omezenější je výběr a zajištění kvality zařízení.

 • Neustálá nejistota na všech stranách.

Problém je, když rodiče začnou péči o svého potomka vnímat jako smysl svého života a mají pocit viny při představě, že by měl jít potomek bydlet jinam a měl by vstoupit do samostatnějšího života. Pokud s tímto máte potíže, zkuste jako nový smysl vnímat podporu svého dítěte k co největší samostatnosti.

Osamostatnění neznamená osamocení! Když potomek žije jinde, neznamená to, že bude od rodiče odloučen. Služby umožnují návštěvy, víkendové pobyty u rodičů, rodinné dovolené apod.

Ideální přístup – pragmatický, realistický, empatický a dobře informovaný

 • Odkládáním řešení budoucnosti problém nezmizí, naopak většinou narůstá a je stále tíživějším břemenem.

 • Zajímejte se o sny a představy svého potomka – mluvte se synem/dcerou o budoucnosti a jeho/jejích představách, touhách a plánech. Promyslete, jakou budoucnost byste pro svého potomka chtěli, tak abyste byli spokojení Vy i on. Pokuste se reálně si situaci představit i na sobě – jak jste se cítili v době, kdy Vám bylo „náct“. Neupínejte se na diagnostikovaný mentální věk dítěte, spíše sledujte jeho aktuální potřeby v různých oblastech. Nabízejte mu nové úhly pohledu a rozšiřujte jeho paletu možností.

 • Nezapomínejte, že věci, které Vaše dítě nezná a nezkusí, nemůže zařadit do repertoáru svých možností, dovedností a zájmů.

 • Dělejte vše pro to, aby byl Váš potomek připraven do budoucího samostatného života – rozvíjejte jeho schopnosti a dovednosti.

 • Zjišťujte si co nejvíce informací, zajímejte se o dostupné služby.

Nezapomínejte na sebe

 • Je v pořádku mít své vlastní zájmy. Mít dítě s postižením neznamená, že mu musíte obětovat svůj život. Věnujte se svým koníčkům a zájmům. Pracujte, pokud Vám na to zbývá čas a energie.

 • Pomoc a podpora. Využijte podpory sociálních služeb (můžete vyhledat osobní asistenci či odlehčovací službu, abyste si mohli odpočinout). Nebojte se požádat o pomoc své blízké (rodinu/přátele) – mnohdy Vám pomoci chtějí, ale nevědí jak. Pokud toho na Vás bude moc, nebojte se využít odbornou pomoc, není to ostuda.

Nezapomínejte, že jste především rodiče, a ne terapeuti či jiní odborníci. Ať získáte sebevíc odborných informací a zapojíte se do různých terapií, stále budete především rodičem. Zažívejte se svým dítětem legraci a nezapomeňte, že chybovat je v pořádku.

 

Tento článek je první částí trojdílné série věnované budoucnosti a osamostatňování lidí s postižením.

« Zpět

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea