Aktuality

Jak děti chránit před sexuálními predátory v sociálních sítích

Média jsou plná toho, že v dnešní online době jsou děti ohroženy sexuálními predátory na internetu. Otevřenost a anonymita internetu vytváří prostor pro zneužití důvěry zejména u mladistvých, kteří nemají dost zkušeností na vyhodnocení možných rizik.

„Existují převážně dva hlavní motivy pachatelů k této trestné činnosti. Předmětem jejich zájmu je buď získání materiálu – fotografií, případně videa zobrazujícího dítě –, či osobní setkání se sexuálním podtextem, nebo jsou to zájmy ekonomické, kdy je cílem finanční prospěch z  následného vydírání,“ komentovala snahy predátorů na síti Růžena Randáková z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Osvěta v této oblasti je obzvlášť důležitá, jelikož rodiče dětí často nemají možnost, zájem nebo zkušenost potřebnou k tomu, aby je vedli k bezpečnému chování na sociálních sítích.

Možná jste nevěděli, že:

 • 50% dětí do osmi let používá zařízení připojené k internetu.
 • 88% dětí ve věku 13 až 17 let používá mobilní telefon a většina dětí (73%) má svůj vlastní chytrý telefon.
 • 70% dětí se už někdy nechtěně setkalo s internetovou pornografií.
 • 57% dětí má nějakého kamaráda z internetu.
 • 71% náctiletých dívek a 67% chlapců se svými partnery někdy sdílelo lehce erotický obsah.


Dvě děti s mobilnímy telefony (ilustrativní obrázek)

Jak předcházet problémům? Žádná rada není univerzální, ale pár tipů pro vás máme.

Hardvérové a softvérové stránky internetové bezpečnosti

 1. Mějte přehled o tom, jak vaše děti internet používají.
  Doporučujeme domácí počítač umístit do společných prostor, kde na něj bude vidět. Jednou z možností je také použití nástrojů pro rodičovskou kontrolu (rodičovský filtr), která umožňuje blokovat závadný obsah, na který by  se děti mohly dostat. Můžete si jí nastavit v některých internetových prohlížečích, nebo  přímo u vašeho poskytovatele internetového připojení (ISP).

 2. Zabezpečte všechna zařízení, která se připojují k internetu.
  Základem bezpečného používání internetu je ochrana veškerých zařízení v  domácnosti, která se připojují na Wi-Fi síť, ať už to jsou počítače, mobilní telefony, tablety, nebo i routery. Proti virům a malware se  ochráníte antivirem. Důležitá je také pravidelná aktualizace softwaru, operačního systému a veškerých aplikací, včetně antiviru, která v  zařízení jsou. Pokud aktualizace zanedbáváte, vytváříte prostor pro bezpečnostní mezery, které mohou využít potenciální útočníci.
  Kontrolujte také webovou kameru. Dbejte, aby byla v době, kdy ji nepoužíváte, deaktivována nebo zakrytá.

 3. Dbejte na používání silných hesel.
  Jedním ze  základních online bezpečnostních pravidel je používat dostatečně silné heslo. To by mělo kombinovat velká i malá písmena a čísla a mělo by mít minimálně 8 znaků. Nedoporučujeme používat stejná hesla k různým účtům, či ukládat hesla do internetového prohlížeče. Pokud vám dělá potíže si  všechna hesla zapamatovat, usnadnit práci vám může správce hesel, který si je pamatuje za vás.

 4. Bezpečnost v sociálních sítích.
  Mějte přehled o tom, které sociální sítě vaše dítě používá a ujistěte se, že má dostatečně zajištěno soukromí.V nastavení účtu zvolte viditelnost příspěvků a aktivit vašeho dítěte jen pro jeho přátel. Zároveň dohlédněte na to, kdo se nachází mezi jeho přáteli. Vysvětlete dítěti, že mezi své přátele by měl pustit pouze osoby, které zná.
  Na nastavení soukromí myslete i v případě různých jiných aplikací či dokonce her. Upozorněte vaše dítě, že citlivé informace či osobní údaje by nikdy neměly vyžadovat prostřednictvím e-mailu nebo chatu. Stejně zkontrolujte zapnuté GPS v rámci nastavení jednotlivých aplikaci samostatně. V případě, že je aktivní, vypněte ho.

 5. Dejte pozor na nelegální stahování souborů.
  Stahování nelegálních souborů v podobě filmů či hudby je nejen v rozporu se zákonem, ale může znamenat hrozbu pro používané zařízení. V těchto souborech ze sítí peer-to-peer (P2P) se mnohdy mohou skrývat hrozby jako malware, spyware či pornografie. Upozorněte proto děti, aby podobná data nestahovaly.

Bezpečnost v sociálních sítích (ilustrativní obrázek)

Komunikace, kritické myšlení a řešení problémů

 1. Upozorněte děti na možné hrozby.
  Jedním z  nejjednodušších způsobů, jak kyberútočníci získávají údaje uživatelů, je  tzv. phishing, tedy e-maily, SMS a zprávy ve vyskakovacích oknech, které předstírají, že pocházejí od věrohodného odesílatele. Ve  skutečnosti ale navádějí na falešné stránky, aby získali osobní údaje.
  Řekněte dětem, ať neodpovídají na e-maily neznámých uživatelů, neotevírají přílohu zprávy z neznámé adresy a neklikají na podezřelé odkazy ve  vyskakovacích oknech.

 2. Vysvětlete dětem, co je a naopak není vhodné na internetu sdílet.
  Je důležité dětem vysvětlit, že cokoliv sdílí na internetu, se může dostat do nevhodných rukou. Ať  už je to jméno, telefonní číslo, adresa bydliště nebo fotografie a  zprávy. Se staršími dětmi je pak také třeba hovořit o hrozbách, které s  sebou nese tzv. sexting, posílání zpráv s  choulostivým obsahem i v podobě fotografií či videí. Když se  jednou něco objeví na internetu, těžko se to pak smaže.

 3. Pozor na kyberšikanu.
  Kyberšikana je elektronická forma šikany, která probíhá skrze e-mail, sociální sítě nebo textové zprávy. Může mít podobu vyhrožování, ponižování nebo sdílení obsahu, který zahanbuje vaše dítě před ostatními. Pokud se vaše dítě stane terčem kyberšikany, je potřeba ho  podpořit a situaci řešit.

 4. Veďte děti ke kritickému myšlení.
  Mladí lidé jsou mnohem náchylnější uvěřit různým informacím, aniž si je zdroj ověřili. K  šíření těchto zpráv ve velké míře dopomáhají sociální sítě. Mluvte s  dětmi o tom co čtou, co na internetu hledají, případně společně hledejte další informace. Ne, nikdo vám nedá zdarma iphone, ani 500 € jen za  sdílení příspěvku. Podobné zprávy se netýkají jen sociálních sítí, ale i  e-mailů či SMS. Hlavním pravidlem je neodpovídat a nezasílat nikomu osobní údaje.

 5. Nezakazujte, nezesměšňujte – respektujte a veďte.
  Ochrana dítěte před hrozbami sociálních sítí nemůže fungovat pouze na principu zakazování a omezování. Sociální sítě jsou dnes už nedílnou součástí života a komunikace mezi lidmi, a mládež přirozeně touží být součástí aktuálních trendů. Striktní zákaz sociálních sítí není řešení, vede  pouze k odcizení rodičů a dětí, a snahám dítěte najít jinou nepovolenou cestu, jak se dostat k těmto komunikačním kanálům.
  Nejlepší řešení je proto citlivě vést mládež k správnému používání sociálních sítích. Vysvětlujte a buďte dobrým příkladem. Zajímejte se o novinky ze  sociálních sítí.
  Nezesměšňujte sociální sítě, youtubery. I když tomu nerozumíme, pro naše děti je to zájem a jejich realita.

V neposlední řadě sdílíme i stručné tipy pro bezpečné používání internetu a sociálních sítích určené pro mladistvé. Zdroj: Novinky.cz.

Dvě dívky s laptopem (ilustrativní obrázek)

Zásady bezpečného používání sociálních sítí pro mladistvé

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.

 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.

 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.

 4. Neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.

 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.

 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.

 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.

 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.

 9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.

 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Tématem bezpečného používání internetu se zabývá také Národní centrum bezpečnějšího internetu. Nabízí vzdělávání v oblasti bezpečnosti na internetu pro žáky od třetích tříd, pro rodiče a veřejnost, i pro odborníky – pedagogy, sociální pracovníky a pomáhající profesionály.

Zkušenost z KC Motýlek

Pracovníci NZDM Pacific se svými klienty často řeší nástrahy sociálních sítí, od dopisování a důvěru v cizí osoby po zasílání intimních fotografií. V jednom případě, kde došlo k šíření dětské pornografie, pracovníci Pacificu kontaktovali kriminální policii ČR, se kterou celou situaci se souhlasem klienta řešili tak, aby nedošlo k újmě na jeho psychickém zdraví a vztazích s vrstevníky.

V rámci prevence na toto téma pracovníci s klienty hovoří při skupinové práci i na individuálních konzultacích.

Zdroje:
https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/clanek/jak-chranit-deti-pred-predatory-na-internetu-40302836
https://blog.avast.com/cs/8-rad-pro-rodice-jak-chranit-deti-na-internetu
https://www.eset.com/sk/blog/domaca-it-bezpecnost/tipy-ako-ochranit-vase-deti-na-internete/

« Zpět

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea