Aktuality

Pomozte dětem v nouzi

Za dobu epidemie koronaviru jsme potřebným dětem v době uzavření školních jídelen zdarma rozdali 1.275 obědů. Nemohli bychom tak učinit bez vás, laskavých dárců, kteří jste nám na obědy pro děti přispěli. Děkujeme, že pomáháte s námi, i za vyjádření podpory v našem úsilí!

V Komunitním centru Motýlek poskytujeme odborné sociální služby rodinám se specifickými potřebami již téměř dvacet let. Našimi klienty jsou i děti a dospívající se sociálním znevýhodněním, kterým ani základní životní potřeby nepokrývají z různých důvodů jejich rodiče. To, jak náročné situace již od útlého dětství zažívají, nelze krátce popsat, jen pro představu – nemálo z nich vyrůstá na ubytovnách a nikdy nezažili život ve funkční rodině a domácnosti. Těmto dětem dlouhodobě pomáháme zlepšit praktické dovednosti a návyky, podporujeme je v plnění školních povinností, umožňujeme jim aktivně a bezpečně  trávit volný čas včetně doby prázdnin.

Situace dětí, především v rodinách samoživitelů, je v tomto období ještě těžší než jindy. Rozhodli jsme se proto zřídit krizový fond na zajištění základních potřeb dětí, které rodiče nejsou schopni uhradit sami. Již  jsme jim z něj poskytli prostředky na nákup potravin, vitamínů a léků, např. na podporu imunity nemocného miminka, pořízení školních potřeb, dětského ošacení a obuvi i hraček, aby pod vánočním stromečkem nebylo úplně prázdno.

KRIZOVÝ FOND

Na pokrytí základních potřeb pro děti v nouzi můžete přispět jakoukoliv částkou:

 • Převodem na sbírkový účet. Číslo účtu je 2501883883/2010.

 • Přes stránky Darujme.cz.

Přispějte na krizový fond Motýlku

Děkujeme, pokud se rozhodnete dětem pomoci spolu s námi. Bez Vás to nezvládneme.

Jak jsme dětem zajistili obědy

S příchodem nouzového stavu se objevila zcela nová naléhavá potřeba, a to zajistit pro ohrožené děti stravu. Běžně je totiž jejich jediným teplým a hodnotným jídlem alespoň oběd ve škole, ale o ten v  období distanční výuky a uzavřených školních jídelen přišly. Rodičům chybí finance na nákup potravin, proto tyto děti mají za běžných okolností obědy ve škole zdarma díky podpoře jiných neziskových aktivit.

V první vlně epidemie se nám, na pokrytí nákladů na obědy, podařilo získat finanční prostředky díky mimořádným grantům. V druhé vlně už granty nebyly k dispozici a proto jsme se rozhodli obrátit s prosbou o pomoc na veřejnost.

Než jsme tak učinili, zajistili jsme schválení sbírky na MHMP. Vzhledem k naléhavé potřebě dětem se stravováním pomoci nám byla schválena v rekordně krátkém čase, za což jsme vděční. Transparentnost využití získaných příspěvků zaručuje detailní vyúčtování všech příjmů a výdajů, které musíme této instituci pravidelně poskytovat.

Zároveň jsme začali řešit, kdo nám obědy tentokrát bude dodávat. Volba padla na GLOBUS na Černém Mostě s nímž spolupracujeme téměř od našich začátků. V restauraci vaří kvalitní a chutná jídla, navíc je nedaleko. I tentokrát nám zde vyšli vstříc a poskytli slevu, díky níž jeden oběd vychází průměrně na 60,- Kč.

Restaurace Globus

Zdroj: mapy.cz

Pak už zbývalo jen pořídit termoboxy na přepravu jídla. V restauraci jsme obědy vyzvedávali a děti si ho chodily převzít do Motýlku.

 

FOTOREPORTÁŽ: Obědy pro děti v nouzi

 

OHLASY DÁRCŮ:

„Je hrozné slyšet, že některé děti u nás vlastně žijí v chudobě. Myslel jsem si, že životní úroveň v rodinách s nízkými příjmy není tak bídná, aby neměly dost prostředků na poskytnutí alespoň toho základního, co děti potřebují a jídlo mezi to samozřejmě patří.“ Zdeněk Novák

„To, že děti nemohou do škol, není problém pouze edukativní. Mnoho dětí ze sociálně slabých rodin přišlo o možnost obědů. Na Městské části Praha 14 máme naštěstí neziskovky jako Komunitní centrum MOTÝLEK, které neváhá a pomáhá. Bez naší pomoci to však nezvládne. Přispějte také dětem v nouzi. Děkuji!“ Michal Prager, člen Rady MČ Praha 14

„Co pro nás může být málo, může pro jiné znamenat sakra hodně. Všichni občas potřebujeme impuls k tomu, vystrčit hlavu ze své sociální bubliny a stoupnout si nohama na zem. Díky za něj.“ Daniel Míšek, Executive Director, CRS a.s.

« Zpět

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea