Základní informace

PEČUJETE O DÍTĚ A NACHÁZÍTE SE V NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI?

MOŽNÁ VÁM MŮŽEME POMOCI!

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI (SAS)

(sociální služba provozovaná podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.)

"V každém okamžiku života stojíme všichni jednou nohou

v pohádce a druhou máme nad propastí."

Paulo Coelho

 

 


POSLÁNÍ SAS

Posláním sociálně aktivizační služby v Komunitním centru Motýlek je podporovat rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Rodičům pomáháme tuto situaci překonat nebo alespoň zlepšit, aby byli schopni zajistit dětem potřebnou péči a výchovu v domácím prostředí. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou rodinám aktuálně žijícím na území Prahy.

 

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

Služby jsou určené rodinám s dětmi ve věku 0 – 18 let, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu nepříznivé životní situace i těhotným ženám a jim blízkým osobám, kde je reálné riziko ohrožení vývoje dítěte po narození. Služby SAS mohou využívat i dosud funkční rodiny, které se potýkají s dlouhodobějšími obtížemi, jež mají negativní vliv na vývoj a výchovu dětí a bez pomoci je ani ony nejsou schopny překonat.

 

CO JE NAŠÍM CÍLEM

Rodičům pomáháme tak, aby:

 • měli znalosti, dovednosti a návyky které jsou potřebné k běžnému způsobu života a zajištění potřeb dětí, zvládali zabezpečovat potřeby dětí ve všech potřebných oblastech
 • měli vhodné materiální podmínky a zázemí pro výchovu dětí

V případě dětí a dospívajících usilujeme o to, aby:

 • dosáhli takové úrovně dovedností, která odpovídá jejich věku a možnostem, získali návyky důležité pro běžný způsob života
 • plnili své povinnosti v souvislosti se školní docházkou a studiem, vzdělávaly se podle svých potřeb a přání
 • měli funkční vztahy s rodinou a vrstevníky
 • trávili volný čas srovnatelně s vrstevníky, podle svých zájmů, v souladu se společenskými normami
 • měli kontakt se společenským prostředím

 

 

Veřejný závazek SAS (výše uvedené texty) ve zjednodušené formě ke stažení zde

Zásady pro práci s klienty – ke stažení zde

 

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Podstatou sociálně aktivizační služby (zkráceně SAS) je doprovázení rodin, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Zaměřujeme se na její zlepšení, a to např. podmínek k péči o děti v rodinách, zvýšení schopnosti rodičů pečovat o ně apod. Rodičům poskytujeme např. poradenství i jim prakticky pomáháme v oblastech, kde je to třeba a v souladu s cíli naší služby. V případě dětí se zaměřujeme na rozvoj dovedností i  vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky atd.

Naším úkolem je především podpora rodičů, v případě závažných nedostatků v péči o děti jsme však ze zákona povinni tuto situaci oznámit OSPOD.

Klientům se věnujeme ambulantně v Komunitním centru Motýlek ve Vlčkově ulici 1067 na Černém Mostě v Praze. Služba je klientům poskytována i v „terénu“ podle jejich potřeb (tzn. v přirozeném prostředí rodin – domácnostech, ale i formou doprovodů např. na úřady, do škol, při řešení zájmů klientů zde).

 

 

KAPACITA SLUŽBY

 • Okamžitá kapacita při práci se skupinou – 15 rodin.
 • Okamžitá kapacita při individuální práci – 4 rodiny (vztaženo k počtu odborných pracovníků a jejich úvazkům).
 • Maximální roční kapacita se odvíjí od délky a intenzity poskytování služby jednotlivým klientům. Klienti mohou využívat současně i terénní formu poskytování.

 

NAŠE SLUŽBA OČIMA KLIENTŮ

 • V KC Motýlek mě velmi překvapil milý a vstřícný přístup. Syn zde navštěvoval školičku, do které se vždy těšil, pobyt mu v ní velmi svědčil. Díky školičce se hezky rozmluvil a také se zlepšila jeho komunikace s ostatními dětmi. Pracovníci KC Motýlek mají k dětem klidný a trpělivý přístup. Radovali jsme se ze všeho, co se tu naučil. Já jsem zase ocenila pomoc pracovníků při orientaci v otázce bydlení, sociálních dávek atd.

 

 • Jsem moc ráda, že moje dcerka měla možnost navštěvovat školičku v KC Motýlek. Každé ráno se do ní moc těšila a naučila se zde hodně nového. Ráda si hrála s ostatními dětmi, a tak už vím, že se jí podaří dobře se zapojit do kolektivu v mateřské školce. Pracovnice KC Motýlek mi také byla velkou oporou, když jsme s manželem řešili nové bydlení, protože nám končil pobyt v azylovém domě. Díky tomu, že jsme v KC Motýlek mohli čerpat potravinovou pomoc, podařilo se nám našetřit na nájemné.

 

KDY MÁME OTEVŘENO

Provozní doba ambulantní (v KC Motýlek):

pondělí: 8:00 – 16:30

úterý:    8:00 – 12:00

středa:  8:00 – 16:00

čtvrtek: 8:00 – 12:00

pátek: po domluvě

 

Provozní doba terénní (v rodinách atd.):

pondělí: 8:00 – 16:30

úterý:    8:00 – 15:00

středa:  8:00 – 16:00

čtvrtek: 8:00 – 15:00

pátek:    po domluvě

 


Sociálně aktivizační služba je poskytována zdarma.

Služba je poskytována za finanční podpory

MHMP, MČ Prahy 14 a MČ Prahy 21 a Nadace AGROFERT

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea