Pro Rodiče

Individuální podpora rodičů

Rodičům pomáháme rozvíjet znalosti a dovednosti a vyřizovat i různé osobní záležitosti, aby byli schopni zajistit dětem vhodné podmínky v domácím prostředí a aby se o ně dokázali co nejlépe postarat, měli na ně dobrý vliv (pracovníci však nepřebírají jejich roli a zodpovědnost). Naším cílem je, aby rodiče byli schopni zvládat péči o své děti výhledově bez naší podpory.

 

Příklady témat a oblastí, na kterých s rodiči pracujeme:

 • zajištění potřeb dětí (péče o jejich zdraví, bezpečí, hygienu, výživu, výchovu, rozvoj atd.)
 • zlepšení nepříznivé finanční situace
 • řešení nevyhovující bytové situace
 • vedení domácnosti a dodržování základních hygienických návyků
 • získání zaměstnání
 • zlepšení rodinných vztahů

 

Setkávání rodičů

V rámci sociálně aktivizační služby pořádáme pro rodiče tematická setkání, kde společně hovoříme o zajímavých a užitečných tématech jako jsou finance, úsporné a zdravé vaření, péče o děti atd.

Co naše setkání nabízejí:

 • rozvoj znalostí – získání nových a praktických informací
 • možnost podělit se s ostatními o radosti, starosti i zkušenosti

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea