Sportovní klub

Popis:

Aktivita Sportovní klub probíhá paralelně pro dvě skupiny klientů rozdělených dle věku a míry potřebné podpory. Je zaměřena především na rozvoj pohybových dovedností (hrubá motorika, rovnováha, koordinace pohybů, správné držení těla, základy sportovních her). Při sportovních aktivitách, které probíhají ve skupině, klienty přirozeným způsobem zapojujeme do komunikace a spolupráce s ostatními klienty, pracovníky či dobrovolníky. Jejich reakce a projevy citlivým způsobem regulujeme a vedeme je k obecně přijatelné formě chování. Součástí aktivity je individuální podpora jednotlivých klientů.

 

Přínosy a cíle aktivity:

 • rozvoj pohybových dovedností
 • možnost smysluplného trávení volného času v kolektivu díky zajištění vhodných podmínek
 • navazování vztahů s ostatními klienty
 • rozvoj samostatnosti a soběstačnosti
 • podpora koncentrace na činnost, udržení pozornosti
 • trénink schopnosti nápodoby

 

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

 • možnost pohybových aktivit (motivace klientů, kteří pohyb sami nevyhledávají)
 • možnost pobytu venku při vhodném počasí při pohybových aktivitách
 • vytvoření pohybových návyků a získání pozitivního vztahu k pohybu
 • zlepšení pohybových dovedností – hrubá motorika, koordinace pohybu, obratnosti,   rovnováha, správné držení těla, fyzická zdatnost, protažení svalů, zpevnění těla, schopnost relaxace a uvolnění při relaxačních cvičeních
 • rozvoj pohybových dovedností
 • podpora koncentrace na činnost, udržení pozornosti
 • práce s tělesným schématem (znalost částí vlastního těla)
 • podpora rozumových schopností (pojmy z oblasti částí těla, prostorové orientace, základní počty, rozeznání barev a tvarů apod.)
 • naučit se zjednodušeným základům některých sportovních her
 • respektování pravidel a fair play, zvládnutí přiměřeného projevu emocí při prohře a vítězství, spolupráce ve dvojici a v týmu
 • komunikace a spolupráce s ostatními klienty a trénování společensky přijatelného chování

Upřesnění cílové skupiny:

Klienti od pěti let (záleží na individuálním posouzení a aktuálním složení skupiny)

Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a mladí dospělí s diagnózami např. Downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

 

 

Doplňující informace
Podmínky klient zvládne samostatný pobyt v kolektivu a nemá omezení, která by mu bránila ve výkonu sportovních aktivit
Potřebné vlastní pomůcky vhodný oděv na převlečení, obuv vhodná pro pohybové aktivity
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných klientů
maximálně 16 (počet je závislý na aktuálním složení skupiny a potřebné míře podpory)
Místo KC Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most), za vhodného počasí i jinde (park, venkovní sportoviště,...)
Účast dobrovolníků: ano
Poplatek

50,- Kč/30 minut (konkrétní doba, po kterou je klient na aktivitě, se dojednává s rodiči při sepsání dohody o poskytování služby)

Termín

 

úterý a středa 14:00 – 17:00

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea