Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Hudebně-pohybový klub

Popis aktivity:

Hudebně-pohybový klub nabízí širokou paletu možností propojení pohybu a hudby. V rámci aktivit se zaměřujeme na rytmizaci, která je  důležitým podkladem pro pocit jistoty vycházející z jakékoli pravidelnosti, pomáhá například i v komunikaci, při nácviku čtení apod. Klienti na hudebně-pohybovém klubu poznávají své pohybové možnosti, učí se pracovat s emocemi, nacvičují jejich různé způsoby vyjádření. Zaměřujeme se také na rozvoj hrubé a jemné motoriky, relaxaci při hudbě a podobně. Aktivita podporuje rozvoj komunikace, všech složek sluchového vnímání, orientace v prostoru a pohybové i  hudební improvizace. Klienti se učí nové písně, trénují tak svou paměť.

Při aktivitě využíváme kromě hry na tělo (tleskání, dupání, luskání, zvuky vytvářené ústy apod.) jednoduchých rytmických nástrojů (z nichž si  některé i sami vyrábíme) i široký instrumentář rytmických a  jednoduchých melodických hudebních nástrojů, které jsou v CDS k  dispozici.

Využíváme také reprodukci na hudebních nosičích, videu. V případě, že   je to vhodné a klienty odsouhlasené, používáme záznamových přístrojů pro zprostředkování zpětné vazby klientům.

Při všech činnostech dbáme na podporu co největší samostatnosti klientů, podporujeme je v procesu rozhodování a zvyšujeme tak jejich pocit sebejistoty a sebevědomí.

 

Přínos

 • poznání nových možností sebevyjádření prostřednictvím hudby a pohybu
 • rozvoj všech složek sluchového vnímání
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • podpora vnímání rytmu
 • poznávání vlastních emocí a způsobů, jak s nimi pracovat
 • podpora řečové produkce, intonace a modulace řeči
 • podpora vnímání vlastního těla, těla v prostoru
 • rozvoj prostorové orientace
 • učení se novým věcem zábavnou formou
 • rozvoj schopnosti nápodoby
 • smysluplné trávní volného času
 • zapojení do kolektivu vrstevníků a vzájemná spolupráce

 

Upřesnění cílové skupiny:

Klienti od 10 let

Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a dospívající s diagnózami např. downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.


Doplňující informace
Podmínky klient zvládne samostatný pobyt v kolektivu 
Potřebné vlastní pomůcky vhodný oděv na převlečení, obuv vhodná pro pohybové aktivity
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných dětí maximálně 10
Místo KC Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Účast dobrovolníků: ano
Poplatek

50,- Kč/30 minut    (konkrétní doba, po kterou je klient na aktivitě, se dojednává s rodiči při sepsání dohody o poskytování služby)

Termín

 

čtvrtek 14:00 – 17:00 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Agrofert
 • Nadace Jistota
 • Zyxel
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Every Day Magazine
 • Chemex
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]