Klub pro rozvoj praktických dovedností

Popis:

V klubu se klienti věnují činnostem, které cíleně rozvíjejí jejich dovednosti. Pravidelnou oblíbenou aktivitou je společná příprava jednoduchých pokrmů podle zjednodušených kuchařských receptů. Klienti však na klubu nacvičují i jiné praktické sebeobslužné dovednosti potřebné pro zvýšení soběstačnosti. Nácvik probíhá i prostřednictvím her na rozvoj jemné a hrubé motoriky, paměti, postřehu, komunikace, koncentrace apod. Při nich využíváme velké množství zajímavých a klienty oblíbených didaktických hraček a pomůcek. Každý klient má příležitost k individuální práci (s pracovníky klubu či s dobrovolníky pod jejich vedením). Ta je volena tak, aby vedla k naplnění cílů konkrétního klienta. Během této aktivity (mimo hlavní program) mohou klienti odcházet na další individuální aktivity (muzikoterapie, logopedie, canisterapie)

 

Hlavní přínos:

 • Získávání praktických dovedností a schopností zábavnou formou
 • Možnost smysluplného trávení volného času v kolektivu, díky zajištění vhodných podmínek
 • Rozvoj samostatnosti a dovedností klienta
 • Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • Rozvoj myšlení a paměti
 • Rozvoj koncentrace

 

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

 • rozvoj jemné motoriky – správný úchop tužky a nůžek, zlepšování jednotlivých úchopů, krájení nožem, lepení, přikládání částí k sobě, navlékání, zatloukání, zapínání knoflíků, zipů a vázání uzlu, tkaniček apod.
 • dovednost připravit jednoduché pokrmy (dovednost používat kuchyňské náčiní – nůž, škrabka, vařečka, metla atd., kuchyňské přístroje – sporák, trouba, mixér, váha, toustovač, varná konvice, apod., vařit podle zjednodušeného návodného receptu v podobě srozumitelné klientům s handicapem, připravit si jednoduchou svačinu – krájení, namazání chleba, příprava studeného a teplého nápoje, hygienické návyky při přípravě pokrmů, prostírání, mytí a utírání nádobí, úklid kuchyně, zametení, třídění odpadu)
 • rozvoj hrubé motoriky – zlepšování pohybových dovedností a koordinace prostřednictvím různých her a pohybových aktivit
 • rozvoj myšlení a kognitivních funkcí – procvičování analytického a syntetického myšlení trénování paměti, přiřazování pojmů ke slovům, rozvoj slovní zásoby apod. prostřednictvím her a didaktických pomůcek, včetně využití výukových aplikací na iPadu
 • zlepšování koncentrace – dovednost soustředit se a setrvat u dané činnosti, dokončit úkol
 • posilování dovednosti vybrat si z nabídky, rozhodnout se
 • rozvoj komunikace a sociálních dovedností – podpora dobré výslovnosti a srozumitelnosti řeči, vedení dialogu, odpovídání celou větou, kladení otázek, společensky přijatelné chování, způsob komunikace s lidmi (společenské „fráze“, intonace, témata, postoje a gesta, dodržování osobní zóny, udržení očního kontaktu, pozdravy, dovednost požádat o pomoc, vypůjčit si něco, omluvit se, připojit se k někomu a společně si hrát), dovednost spolupráce (počkat, respektovat pravidla hry, zvládnutí prohry při společenské hře), trénink chování v běžných situacích

Upřesnění cílové skupiny:


Klienti od 6-ti let.

Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a dospívající s diagnózami např. downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

 

Doplňující informace
Podmínky klient zvládne samostatný pobyt v kolektivu 
Potřebné vlastní pomůcky vhodný oděv na převlečení
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných dětí maximálně 12
Místo KC Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Účast dobrovolníků: ano
Poplatek

50,- Kč/30 minut    (konkrétní čas, po který jsou děti v klubu se dojednává s rodiči při sepsání dohody o poskytování služby)

Termín

 

pondělí 13:30 – 17:00

 

 

oplňující informace
Podmínky rodič je při logopedii přítomen a aktivně spolupracuje
v případě neúčasti je nutná omluva předem na tel. 775 964 765
Potřebné vlastní pomůcky přezůvky
Účast rodičů nutná
Počet zúčastněných dětí jednotlivě
Místo Komunitní centrum Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Poplatek 50 Kč/lekce
Účast dobrovolníků: ne
Termín úterý (Mgr. Pavlína Radová), čtvrtek (Mgr. Lada Kašparová), zpravidla 1x týdně 30 min., dle individuální dohody
 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea